Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Kierunek Ochrona Środowiska

OCHRONA ŚRODOWISKA to interdyscyplinarna, szybko rozwijająca się dziedzina wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku. Studia na tym kierunku dostarczają wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów współczesnej cywilizacji np. utylizacji odpadów oraz rozwoju technologii bardziej przyjaznych dla środowiska, odnowy zasobów naturalnych i kształtowania środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz do prowadzenia badań naukowych związanych z tą problematyką.

Dlaczego warto studiować ochronę środowiska w UMK?

Student kierunku Ochrona Środowiska:

 • uzyskuje specjalistyczną wiedzę z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska,
 • gospodarowania wodą, a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej oraz rolniczej,
 • zdobywa praktyczne doświadczenie w pracy laboratoryjnej, prowadzeniu badań terenowych oraz realizacji projektów badawczych z zakresu ekologii, mikrobiologii środowiskowej, rekultywacji i renaturyzacji środowisk, gospodarowania na obszarach chronionych, ekologii biokulturowej człowieka, ekologii miasta, planowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, zarządzania środowiskiem oraz polityki ekologicznej,
 • poznaje prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska,
 • odbywa praktyki i prowadzi badania terenowe,
 • ma możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne,
 • bierze udział w wymianie studenckiej w ramach programu MOST,

Co po studiach?

Nabyte: wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwiają podjęcie pracy m.in.:

 • jako specjalista w firmach, które zgodnie z przepisami powinny posiadać w swojej strukturze organizacyjnej komórkę zajmującą się ochroną środowiska,
 • jako ekspert w Agencjach Ochrony Środowiska, w administracji UE, w spółkach wodnych, przedsiębiorstwach przemysłowych, firmach konsultingowych, w leśnictwie oraz instytucjach badawczych i monitoringowych.
 • w służbach monitorujących stan środowiska i inspekcjach nadzorujących instalacje służące ochronie środowiska, przy wdrażaniu przyjaznych dla przyrody planów gospodarki,
 • w placówkach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego i recyklingiem,
 • jako ekspert od zagadnień ochrony środowiska w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach (konsulting środowiskowy),
 • jako ekspert od fauny i flory w specjalistycznych placówkach typu ogrody botaniczne, zoologiczne, rezerwaty przyrody, parki,

Galeria zdjęć:

Kierunek - Ochrona Środowiska Kierunek - Ochrona Środowiska Kierunek - Ochrona Środowiska Kierunek - Ochrona Środowiska Kierunek - Ochrona Środowiska Kierunek - Ochrona Środowiska Kierunek - Ochrona Środowiska Kierunek - Ochrona Środowiska Kierunek - Ochrona Środowiska Kierunek - Ochrona Środowiska Kierunek - Ochrona Środowiska Kierunek - Ochrona Środowiska Kierunek - Ochrona Środowiska