Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA

WYKŁAD – prowadzący: prof. dr hab. Justyna Rogalska

według harmonogramu (czwartek 12:00-13:30), sala III Wydział NBiW

14.10.2021

21.10.2021

28.10.2021

4.11.2021

18.11.2021

25.11.2021

2.12.2021

kolokwium zaliczeniowe (termin do uzgodnienia)

 

ĆWICZENIA – prowadzący: dr Przemysław Grodzicki, dr Hanna Kletkiewicz, dr. hab. Anna Nowakowska, prof. UMK,  prof. dr hab. Justyna Rogalska

Wtorek: 9:00 – 11:15, 11:30-13:45, sala B15 Wydział NBiW

 

Zakres materiału do przygotowania na dane ćwiczenia, znajomość którego wymagana będzie podczas kolokwiów:

– wskazane rozdziały z podręczników:

  1. Traczyk „Fizjologia człowieka w zarysie” (wydanie VI 1997).
  2. Tafil-Klawe, J. Klawe „Wykłady z fizjologii człowieka” (wydanie I 2017)
  3. Konopacki, T. Kowalczyk, R. Bocian „Podstawy fizjologii zwierząt. Zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia w wirtualnym laboratorium” (wydanie I 2017)
  4. Święcka, Z. Bargiel „Instrukcje do ćwiczeń z fizjologii zwierząt” (wydanie I 1997, wydanie II 2000)

Podane numery stron dotyczą danego wydania podręcznika i mogą różnić się w zależności od roku publikacji. Proszę zawsze sprawdzić zakres obowiązującego materiału.

– informacje z wykładu

Data Tematy i podstawowy zakres materiału
19. 10. 2021 Temat: Anatomia mózgu (JR)

Do przygotowania: materiał z wykładu

26. 10. 2021   Temat: Potencjał czynnościowy (JR)

Do przygotowania: materiał z wykładu

J. Konopacki – Rozdział 1 „Wprowadzenie do fizjologii tkanki nerwowej” (str. 15-34), „Geneza potencjału spoczynkowego” (str. 35-39), „Geneza potencjału czynnościowego” (str. 40-51)

09. 11. 2021 Temat: Fizjologia synaps (JR)

Do przygotowania: materiał z wykładu

W. Traczyk – Rozdział 2 „Czynność komórek nerwowych i mięśniowych” (str. 73-81)

J. Konopacki – Rozdział 1 „Podstawy chemicznego przekaźnictwa synaptycznego” (str. 52-58 ) oraz Rozdział 3 „Wybrane układy neuroprzekaźnikowe OUN” (str. 107-116)

16. 11. 2021 Temat: Odruchy (HK)

Do przygotowania: materiał z wykładu

W. Traczyk – Rozdział 3 „Czucie i ruch” (podrozdziały: „Odruchy”, (str. 121-129)

J. Konopacki – Rozdział 5 „Odruchy bezwarunkowe” (str. 175-183) oraz „Odruchy warunkowe” (str. 184-192)

23. 11. 2021 KOLOKWIUM I (HK)
30. 11. 2021 Temat: Czucie (PG)
Do przygotowania: materiał z wykładuE. Święcka – Tematy 22–24 (str. 42-45)W. Traczyk – Rozdział 3 „Czucie i ruch” (podrozdziały: „Czucie” str.129-133; „Czucie eksteroceptywne” str. 157-168; „Czucie interoceptywne” str. 174-180)

J. Konopacki – Rozdział 4 „Ogólne właściwości układów sensorycznych” (str. 129-136), „Czucie somatyczne” (str. 139-144)

M.Tafil-Klawe „Narządy zmysłów” (zmysł smaku i zmysł węchu) (str. 247-251)

07. 12. 2021 Temat: Zmysły (PG)

Do przygotowania: materiał z wykładu

E. Święcka – Tematy 26–34 (str. 46-54)

J. Konopacki – Rozdział 4 „Fizjologia zmysłu wzroku” (str. 145-149) (fizjologia widzenia) i (151-157) (akomodacja); „Fizjologia zmysłu słuchu” , str. 160-165; „Fizjologia zmysłu równowagi” (str. 166-169)

14. 12. 2021 Temat: Regulacja ciśnienia krwi  (HK)
Do przygotowania: materiał z wykładuW. Traczyk – Rozdział 5 „Krążenie” (podrozdziały: „Krążenie duże”, str. 360-368; oraz „Ośrodki kontrolujące krążenie krwi”, str. 375-389)
21. 12. 2021 Temat: Fizjologia pracy serca (AN)
Do przygotowania: materiał z wykładuW. Traczyk – Rozdział 2 „Czynność komórek nerwowych i mięśniowych” (podrozdział „Mięsień sercowy”, str. 110-114) , Rozdział 4 „Kontrola środowiska wewnętrznego” („Układ autonomiczny”, str. 213-224), Rozdział 5 „Krążenie” (podrozdział „Czynność bioelektryczna serca”, str. 336-348)
11. 01. 2022 KOLOKWIUM II (HK)