Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA

WYKŁADY – prowadzący: dr hab. Anna Nowakowska, prof.UMK – odbywają się w środy w godz. 11:30-13:00 w sali wykładowej nr 289 (budynek A) (pierwszy wykład – 23.02.2022r. – on line).

 

ĆWICZENIA – prowadzący: dr hab. Małgorzata Jefimow, prof. UMK, dr Przemysław Grodzicki, dr Hanna Kletkiewicz, dr Justyna Maliszewska –  odbywają się w czwartki w godz. 8:00-10:15, 10:15-12:30, 12:30-14:45, 15:00-17:15, 17:15-19:30  w sali B15 (budynek B).

Podstawowy zakres materiału – zakres materiału do samodzielnego przygotowania na dane ćwiczenia, znajomość którego wymagana będzie podczas sprawdzianów wejściowych.

  1. Traczyk „Fizjologia człowieka w zarysie” (wydanie VI 1997)
  2. Tafil-Klawe, J. Klawe „Wykłady z fizjologii człowieka” (wydanie I 2017)
  3. Konopacki, T. Kowalczyk, R. Bocian „Podstawy fizjologii zwierząt. Zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia w wirtualnym laboratorium” (wydanie I 2017)
  4. Święcka, Z. Bargiel „Instrukcje do ćwiczeń z fizjologii zwierząt” (wydanie I 1997, wydanie II 2000)

Podane numery stron odnoszą się do danego wydania podręcznika i mogą różnić się w zależności od roku  publikacji. Proszę zawsze sprawdzić zakres obowiązującego materiału.

 

Data Tematy i podstawowy zakres materiału
3. 03. 2022 Potencjały (HK)

E. Święcka – Tematy 1-9 (str. 11-26)
W. TraczykRozdział 2 „Czynność komórek nerwowych i mięśniowych” (bez mięśni), str. 59–81 oraz 82–89

10. 03. 2022 Czucie (HK)

E. Święcka – Tematy 22-24 (str. 42-45)
J. Konopacki  – Rozdział 4 „Ogólne właściwości układów sensorycznych” (str. 129-138) , „Czucie somatyczne” (str. 139-144)
M.Tafil-Klawe „Narządy zmysłów” (zmysł smaku i zmysł węchu) (str. 247-251)

17. 03. 2022 Zmysły (JM)

E. Święcka – Tematy 26-34 (str. 46-54)
J. Konopacki – Rozdział 4 „Fizjologia zmysłu wzroku” (str. 145-149) (fizjologia widzenia) i (151-157) (akomodacja); „Fizjologia zmysłu słuchu” , str. 160-165; „Fizjologia zmysłu równowagi” (str. 166-169)

24. 03. 2022 Odruchy (JM)

E. Święcka – Tematy 17-20 (str. 37-42)  W. Traczyk – Rozdział 3 „Czucie i ruch” (podrozdziały: „Odruchy”, (str. 121-129)
J. Konopacki – Rozdział 5 „Odruchy bezwarunkowe” (str. 175-183) oraz „Odruchy warunkowe” (str. 184-192)

31. 03. 2022 KOLOKWIUM I (HK)
7. 04. 2022 Oddychanie (MJ)

W. TraczykRozdział 6 „Oddychanie” (bez „Oddychania wewnętrznego”) (396-422)

21. 04. 2022 Hormony (MJ)

W. Traczyk – Rozdział 4 „Kontrola środowiska wewnętrznego” (podrozdział „Czynność gruczołów dokrewnych”, str. 225–242 oraz 261–263)

28. 04. 2022 Trawienie (PG)

E. Święcka – Tematy 49-52 (str. 75-80)
J. Konopacki – Rozdział 15 „Układ pokarmowy” (str. 379-401)

12. 05. 2022 Wydalanie (PG)

J. Konopacki – Rozdział 15 „Układ wydalniczy” (str. 403-425)

19. 05. 2022 KOLOKWIUM II (MJ)