Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Najnowsze publikacje pracowników Zakładu Biofizyki

2019

 1. Wyszkowska J., Jankowska M., Gas P., Electromagnetic Fields and Neurodegenerative Diseases, Przegląd Elektrotechniczny, 95(1), 129-133, 2019.
 2. Wyszkowska J., Grodzicki P., Szczygieł M., Electromagnetic Fields and Colony Collapse Disorder of the Honeybee, Przegląd Elektrotechniczny, 95(1), 137-140, 2019.

2018

 1.  Maliszewska, J., Jankowska, M., Kletkiewicz, H., Stankiewicz, M., Rogalska, J.,  Effect of Capsaicin and Other Thermo-TRP Agonists on Thermoregulatory Processes in the American Cockroach. Molecules, 23(12), 3360, 2018.
 2. Wyszkowska J., Jędrzejewski T., Piotrowski J., Kozak W., Wojciechowska A., Stankiewicz M., In vivo exposure to low frequency magnetic fields changes blood cytokine levels International Journal of Radiation Biology 94, 10, 909-917, 2018.
 3. Maliszewska J., Marciniak P., Kletkiewicz H.,Wyszkowska J., Nowakowska A., Rogalska J., Electromagnetic field exposure (50 Hz) impairs response to noxious heat in American cockroach Journal of Comparative Physiology A 204(6), 605-611, 2018.
 4. Wyszkowska J., Jankowska M., Stankiewicz M., Comprehensive study of the effects of electromagnetic field exposure on nervous system using insect models, In 2018 EMF-Med 1st World Conference on Biomedical Applications of Electromagnetic Fields (EMF-Med). IEEE 1-2, 2018.
 5. Jankowska M., Szczygiel M., Wyszkowska J. Neurotherapeutic Applications of Electromagnetic Fields. 2018 Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine (PTZE). IEEE, 85-88, 2018.
 6. Kieliszek J., Wyszkowska J. Assessment of the electromagnetic hazards associated with the occurrence of the contact current while using radiotelephones. Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine (PTZE) IEEE, 101-104, Sep 2018
 7. Wyszkowska J. Jankowska M. Wpływ pola elektromagnetycznego na zjawiska bioelektryczne w komórkach pobudliwych In: Zmyślony M., Nowosielska E.M., Sobiczewska E., eds. Nowe uregulowania w ochronie przed polami elektromagnetycznymi i promieniowaniem jonizującym, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2018, 345-354

2017

 1. Jankowska M., Rogalska J., Wyszkowska J., Stankiewicz M., Molecular Targets for Components of Essential Oils in Insect Nervous System ? a Review, Molecules, 23(1), 34, 2017
 2. Lapied, B., Defaix, A., Stankiewicz, M., Moreau, E., Raymond, V., Modulation of Low-Voltage-Activated Inward Current Permeable to Sodium and Calcium by DARPP-32 Drives Spontaneous Firing of Insect Octopaminergic Neurosecretory Cells. Frontiers in systems neuroscience, 11, 31, 1-12, 2017.
 3. Maliszewska J., Wyszkowska J., Tęgowska E. Hemolymph pH as a marker of pesticide exposition, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech 338, 4(44), 2017.

2016

 1. Wyszkowska J., Shepherd Sebastian, Sharkh Suleiman, Jackson Christopher W., Newland Philip L., 2016, Exposure to extremely low frequency electromagnetic fields alters the behaviour, physiology and stress protein levels of desert locusts., Sci. Rep., Vol. 6
 2. Lima Maria Elena de, Figueiredo Suely Gomes, Matavel Alessandra, Nunes Kenia Pedrosa, Nunes da Silva Carolina, Marco Almeida Flávia de, Vasconcelos Diniza Marcelo Ribeiro, Cordeiro Marta do Nascimento, Stankiewicz M., Beirao Paulo Sergio Lacerda, 2016, Phoneutria nigriventer venom and toxins : a review. W: W: Spider venoms / editors: P. Gopalakrishnakone, Gerardo A. Corzo, Elia Diego-Garcia, Maria Elena de Lima, Dordrecht : Springer Science + Business Media B.V.
  Dordrecht : Springer Science + Business Media B.V.
 3. Jankowska M., Stankiewicz M., 2016, Możliwości zastosowania karaczana amerykańskiego w badaniach układu nerowowego., W: Postępy medycyny w leczeniu i ochronie zdrowia. T. 2 / red. Bartłomiej Drop, Paweł Kiciński., Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL

2015

 1. Abd-Ella A., Stankiewicz M., Mikulska K., Nowak W., Pennetier C., Goulu M., Fruchart-Gaillard C., Licznar P., Apaire-Marchais V., List O., Corbel V., Servent D., Lapied B., 2015 The repellent DEET potentiates carbamate effects via insect muscarinic receptor interactions : an alternative strategy to control insect Vector-Borne diseases.PLoS One, Vol. 10 no. 5
 2. Bieńkowski P., Cała P., Wyszkowska J., Zubrzak B., 2015 Układy ekspozycyjne PEM w badaniach biomedycznych.Prz. Telekomun., R. 88 nr 4
 3. Bieńkowski P., Wyszkowska J., 2015 Techniczne aspekty ekspozycji na pole magnetyczne ekstremalnie niskich częstotliwości (ELF) w badanich biomedycznych.Med. Pr., T. 66 nr 2
 4. Jankowska, M., Pawlowska-Mainville, A., Stankiewicz, M., Rogalska, J., Wyszkowska, J., Exposure to 50 Hz electromagnetic field changes the efficiency of the scorpion alpha toxin., J. Venom. Anim. Toxins Trop. Dis. 21, 1?11, 2015
 5. Jankowska M., Stankiewicz M., 2015 Toksyny z jadu pająków i ich zastosowanie jako insektycydów. W: Praktyczne aspekty wykorzystania biologii / red. Kinga Kropiwiec, Mateusz Niścior. Lublin : Fundacja na rzecz Promocji Nauki i Rozwoju Tygiel