Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Proponowane tematy prac magisterskich

Dla studentów kierunków biotechnologia/diagnostyka molekularna

  1. Badanie reakcji obronnych nicienia Caenorhabditis elegans w odpowiedzi na molekularne wzorce patogenów – promotor dr hab. Sylwia Wrotek Prof. UMK
  2. Komórki nowotworowe – co dzieje się z białkami błony komórkowej pod wpływem czynników fizycznych i chemicznych? – promotor dr inż. Justyna Sobocińska
  3. Polimorfizm genów 2’-5’-OAS w grupie pacjentów przewlekle zakażonych HCV – promotor dr hab. Krzysztof Domagalski Prof. UMK