Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Działalność organizacyjna i popularyzatorska

Konferencja Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji

Zajęcia popularyzatorskie (w przygotowaniu)