Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Katedra Ekologii i Biogeografii [fot. Katedra Ekologii i Biogeografii]

mgr Ewa Jurkiewicz

Telefon: (56) 611-44-69
E-mail: ejurk@umk.pl
Pokój: 12 (APL)


Obowiązki

 • Koordynacja prac związanych z codziennym funkcjonowaniem Katedry.
 • Sporządzanie planów zajęć i obciążeń dydaktycznych dla nauczycieli akademickich.
 • Odpowiedzialność za zaopatrzenie i realizowanie zamówień materiałów niezbędnych do prac badawczych i naukowych.
 • Prowadzenie inwentaryzacji  zakładu i  pracowni.
 • Czuwanie nad sprawami związanymi z zagadnieniami BHP.
 • Współudział w badaniach terenowych.
 • Graficzne opracowywanie materiałów entomologicznych w celu ilustracji prac naukowych.
 • Prace redakcyjne i korektorskie opracowań naukowych.
 • Opieka techniczna nad Pracownią Molekularną.
 • Wykonywanie prac administracyjnych i archiwizacja dokumentów i danych zakładowych.
 • Prowadzenie biblioteki prac magisterskich i licencjackich, bieżąca współpraca ze studentami.
 • Prowadzenie i uaktualnianie strony internetowej Katedry Ekologii i Biogeografii