Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Pracownia izotopowa i analizy instrumentalnej Pracownia izotopowa i analizy instrumentalnej Pracownia izotopowa i analizy instrumentalnej Pracownia izotopowa i analizy instrumentalnej

Publikacje i doniesienia

Publikacje

 1. Wasąg P., Suwińska A., Zakrzewski P., Walczewski J., Lenartowski R., Lenartowska M. 2017. Calreticulin localizes to plant intra/extracellular peripheries of highly specialized cells involved in pollen-pistil interactions. Protoplasma, DOI: 10.1007/s00709-017-1134-8
 2. Suwińska A., Wasąg P., Zakrzewski P., Lenartowska M., Lenartowski R. 2017. Calreticulin is required for calcium homeostasis and proper pollen tube tip growth in Petunia. Planta, 245(5): 909-926
 3. Zakrzewski P., Lenartowski R., Rędowicz M.J., Miller K.G., Lenartowska M. 2017. Expression and localization of myosin VI in developing mouse spermatids. Histochem Cell Biol, DOI: 10.1007/s00418-017-1579-z
 4. Guenter J., Lenartowski R. 2016. Molekularna charakterystyka oraz fizjologiczne znaczenie DOPA-dekarboksylazy. Post Hig Med Dośw, 70: 1424-1440
 5. Wasąg P., Lenartowski R. 2016. Macierz jądrowa: struktura, funkcja i patogeneza. Post Hig Med Dośw, 70: 1206-1219
 6. Lenartowski R., Suwińska A., Lenartowska M. 2015. Calreticulin expression in relation to exchangeable Ca2+ level that changes dynamically during anthesis, programic phase, and double fertilization in Petunia. Planta, 241(1): 209-227
 7. Suwińska A., Lenartowski R., Smoliński D.J., Lenartowska M. 2015. Molecular evidence that rough endoplasmic reticulum is the site of calreticulin translation in Petunia pollen tubes growing in vitro. Plant Cell Rep, 34(7): 1189-1199
 8. Niedojadło K., Lenartowski R., Lenartowska M., Bednarska-Kozakiewicz E. 2015. Late progamic phase and fertilization affect calreticulin expression in the Hyacinthus orientalis female gametophyte. Plant Cell Rep, 34(12): 2201-2215
 9. Lenartowski R., Suwińska A., Prusińska J., Gumowski K., Lenartowska M. 2014 Molecular cloning and transcriptional activity of a new Petunia calreticulin gene involved in pistil transmitting tract maturation, progamic phase, and double fertilization. Planta, 239(2): 437-454
 10. Strzelecki J., Pepłowski Ł., Lenartowski R., Nowak W., Balter A. 2014. Mechanical transition in a highly stretched and torsionally constrained DNA. Phys Rev E, 89: 020701-1 – 020701-5
 11. Lenartowski R., Goc A. 2011. Epigenetic, transcriptional and posttranscriptional regulation of the tyrosine hydroxylase gene. Int J Dev Neurosci, 29(8): 873-883
 12. Lenartowska M., Walczewski J., Lenartowski R. 2009. Kalretikulina – budowa, lokalizacja komórkowa oraz proponowane funkcje u zwierząt i roślin. Post Biochem, 55(4): 406-415
 13. Lenartowska M., Lenartowski R., Smoliński D.J., Wróbel B., Niedojadło J., Jaworski K., Bednarska E. 2009. Calreticulin expression and localization in plant cells during pollen-pistil interactions. Planta, 231(1): 67-77
 14. Lenartowski R., Gumowski K., Goc A. 2008. Wielofunkcyjność białka CHIP w systemie kontroli jakości białek. Post Hig Med Dośw, 62: 297-308
 15. Lenartowski R., Goc A. 2002. Wielopoziomowa regulacja hydroksylazy tyrozynowej. 2: Transkrypcyjna regulacja. Post Hig Med Dośw, 56: 671-686
 16. Lenartowski R., Goc A. 2002. Wielopoziomowa regulacja hydroksylazy tyrozynowej. 1: Regulacja potranskrypcyjna. Post Hig Med Dośw, 56: 555-565
 17. Lenartowski R., Goc A. 2002. Rola macierzy jądrowej w przestrzennej organizacji procesów jądrowych. Post Biochem, 48: 252-261
 18. Lenartowski R., Goc A. 2002. Tissue-specific association of the human tyrosine hydroxylase gene with the nuclear matrix. Neurosci Lett, 330: 151-154
 19. Lenartowska M., Lenartowski R., Bednarska E. 2001. Localization of the calreticulin gene mRNA in unpollinated and pollinated styles of Petunia hybrida Hort. J Appl Genet, 42: 15-20

Doniesienia konferencyjne

 1. Strzelecki J., Pepłowski Ł., Lenartowski R., Nowak W., Balter A. 2014. New mechanical transition observed in highly stretched DNA with constrained linking number. Significance of Knotted Structures for Function of Proteins and Nucleic Acids. Program and abstracts. 17-21.09.2014 Warszawa
 2. Jabłońska J., Wasąg P., Goc A., Lenartowski R. 2014. Spatial chromatin organization within the 30 kb genomic fragment containing the human tyrosine hydroxylase gene. Abstracts of the BIO 2014 Congress: 1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics. Acta Biochim Pol 61(1):121. 9-12.09.2014 Warszawa
 3. Niedojadło K., Kupiecka M., Kołowerzo A., Lenartowski R., Niedojadło J. 2014. Studies of biogenesis of small noncoding RNAs in Hyacinthus orientalis L. male gametophyte. 23rd International Congress on Sexual Plant Reproduction: seeds for the future. Porto: Universidade do Porto p.167. 13-18.08.2014 Portugal
 4. Niedojadło K., Kupiecka M., Kołowerzo A., Lenartowski R., Niedojadło J. 2014. Distribution of AGO1, HYL1 and AGO4 in Hyacinthus orientalis L. male gametophytes. Post-transcriptional Gene Expression Regulation in Plants; Biotechnologia 95(1):127. 30.06-2.07.2014 Poznań
 5. Lenartowski R., Suwińska A., Lenartowska M. 2014. Calreticulin expression in relation to exchangeable Ca2+ level that changes dynamically during anthesis, programic phase, and double fertilization in Petunia. XXXI Conference on Embrology: Plants, Animals, Humans. Acta Biol Crac Ser Bot 56(1):69. 21-24.05.2014 Poznań
 6. Wasąg P., Jabłońska J., Goc A., Lenartowski R. 2013. Interactions of the nuclear matrix proteins with specific regions within the 30 kb genomic fragment containing the bovine tyrosine hydroxylase gene. Neurochemical Conference – The days of Neurochemistry. Folia Neuropathol 51(3):66. 24-25.10.2013 Warszawa
 7. Suwińska A., Lenartowski R., Lenartowska M. 2013. Transcriptional activity of Petunia calreticulin gene (PhCRT) involved in pistil transmitting tract maturation, progamic phase and double fertilization. The 6th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology. J Biotech Comput Biol Bionanotech 94(3):334. 16-19.09.2013 Łódź
 8. Lenartowski R., Suwińska A., Prusińska J., Gumowski K., Lenartowska M. 2013. Molecular characterization and expression of a new calreticulin gene involved in pistil transmitting tract maturation and progamic phase in Petunia hybrida. The 6th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology. J Biotech Comput Biol Bionanotech 94(3):313. 16-19.09.2013 Łódź
 9. Wasąg P., Jabłońska J., Goc A., Lenartowski R. 2013. Evolutionarily conserved nuclear matrix proteins bind the bovine tyrosine hydroxylase first intron. 48th Congress of the Polish Biochemical Society. Acta Biochim Pol 60(1):170. 2-5.09.2013 Toruń
 10. Wasąg P., Jabłońska J., Goc A., Lenartowski R. 2013. Mapping a minimal nuclear scaffold/matrix attachment region within the first intron of the bovine tyrosine hydroxylase gene. 48th Congress of the Polish Biochemical Society. Acta Biochim Pol 60(1):167. 2-5.09.2013 Toruń
 11. Jabłońska J., Wasąg P., Goc A., Lenartowski R. 2013. Spatial chromatin organization within the 30 kb genomic fragment containing the bovine tyrosine hydroxylase gene. 48th Congress of the Polish Biochemical Society. Acta Biochim Pol 60(1):165. 2-5.09.2013 Toruń
 12. Niedojadło K., Lenartowski R., Lenartowska M., Bednarska-Kozakiewicz E. 2012. Calreticulin expression and localization in female gametophyte cells of Hyacinthus orientalis L. before and after fertilization. XXX Conference on Embryology: Plants, Animals, Humans. Acta Biol Cracov 54(1):71. 16-18.05.2012 Jurata
 13. Lenartowski R., Suwińska A., Prusińska J., Gumowski K., Lenartowska M. 2012. Calreticulin expression during pollen-pistil interactions in Petunia hybrid. XXX Conference on Embryology: Plants, Animals, Humans. Acta Biol Cracov 54(1):66. 16-18.05.2012 Jurata
 14. Wasąg P., Lenartowski R., Jabłońska J., Goc A. 2012. Tissue-specific interactions of the tyrosine hydroxylase first intron with the nuclear matrix proteins. XXX Conference on Embryology: Plants, Animals, Humans. Acta Biol Cracov 54(1):86. 16-18.05.2012 Jurata