Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Mikrobiologia środowiskowa szansą bezpiecznego życia i postępu biotechnologicznego

Konferencja organizowana przez Zakład Mikrobiologii będzie 51. ogólnokrajową konferencją mikrobiologów środowiskowych. Organizowane konferencje, co roku przez inny ośrodek naukowy, mają bardzo długą tradycję. Prezentowane są wyniki najnowszych badań mikrobiologicznych wody, powietrza, ale przede wszystkim gleby. Omawiana jest bioróżnorodność strukturalna i funkcjonalna mikroorganizmów w zmieniających się środowiskach. Przedstawiane są sposoby monitorowania populacji mikroorganizmów w środowiskach skażonych chemicznie (gównie w glebie) oraz możliwości wykorzystania mikroorganizmów w procesach bioremediacji. Omawiane są problemy wzrastającej oporności bakterii na antybiotyki oraz wykorzystanie potencjału fizjologicznego niektórych drobnoustrojów w pozyskiwaniu połączeń/struktur o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybowych, ze szczególnym uwzględnieniem bionanotechnologii.

Termin
5-8 września 2017

 
Organizatorzy
Zakład Mikrobiologii

 
Przewidywana liczba uczestników
80 osób (17 ośrodków naukowych)

 
Charakter konferencji
konferencja krajowa (nieliczne uczestnictwo gości zagranicznych)

 
Osoba odpowiedzialna za organizację
Prof. dr hab. Hanna Dahm