Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Pracownia Dydaktyki

Kierownik Pracowni: dr Magdalena Nocny (adiunkt), tel. (56) 611-45-72, e-mail: nocny@umk.pl

Pracownicy:


Tematyka badawcza:

  • Metody aktywizujące w nauczaniu – uczeniu się biologii, przyrody (dr M. Zielińska).
  • Kształtowanie postawy badawczej ucznia na lekcjach biologii/przyrody (dr M. Zielińska).
  • Gry dydaktyczne na lekcjach biologii i przyrody (dr M. Zielińska).
  • Komputer i internet na lekcjach biologii/przyrody a efektywność procesu kształcenia (dr M. Zielińska).
  • Rola zajęć terenowych na lekcjach biologii i przyrody (dr M. Zielińska).
  • Wpływ wykorzystywania tablicy interaktywnej na efektywność procesu nauczania – uczenia się (dr M. Nocny).
  • Wpływ edukacji szkolnej na zachowania zdrowotne uczniów (dr M.Nocny)

  • Publikacje
  • Zajęcia dydaktyczne