Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Dokumentacja


1. Ochrona środowiska – program realizowany od roku akademickiego 2016/2017


Plany studiów:

Efekty kształcenia:

Szczegółowe programy studiów:


2. Ochrona środowiska – program realizowany od roku akademickiego 2017/2018


Plany studiów:

Efekty kształcenia:

Szczegółowe programy studiów: