Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Studia III stopnia

Kierownik Studiów Doktoranckich w zakresie biologii:

Prof. dr hab. Jarosław Kobak

e-mail: jkob73@umk.pl, dyżur: poniedziałek 12.00-14.00

 

Regulamin dziennych studiów doktoranckich

Studia III stopnia – program realizowany od roku akademickiego 2017/2018


Plan studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich

Efekty kształcenia

Rosporządzenie MNiSW – praktyki zawodowe 

Formularz: Wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych doktoranta

Arkusz oceny doktoranta

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego 

Zarządzenie nr 139 Rektora w sprawie wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego 

Szczegółowe zasady i kryteria oceny merytorycznej wniosku doktoranta o przyznanie stypendium doktoranckiego na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK

Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

Wniosek – stypendium projakościowe 

Szczegółowe kryteria oceny merytorycznej wniosku doktoranta o przyznanie stypendium projakościowego na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

Regulamin szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych