Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

Zakład Biologii Medycznej

Tematyka badawcza Zakładu

  • Rola melanizacji w patogenezie i progresji czerniaka  (dr hab. Anna Brożyna).
  • Udział endokrynnego systemu witaminy D3 w biologii nowotworów melanocytarnych skóry (dr hab. Anna Brożyna).
  • Molekularne podstawy procesu nowotworzenia, molekularne markery prognostyczne w progresji nowotworów nowotworów człowieka (dr hab. Anna Brożyna, dr Łukasz Kuźbicki), w szczególności:
    • molekularne markery kancerogenezy, szczególnie markery przydatne do wykrywania czerniaka oraz markery prognostyczne i predykcyjne dla tego nowotworu,
    • epigenetyczne modyfikacje histonów w powstawaniu i progresji czerniaka u człowieka.