Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

mgr Magdalena Świecimska (doktorant)

Magda Świecimska

e-mail: mswieci@doktorant.umk.pl
telefon: (56) 611 3179
pokój: C167A

Godziny konsultacji: tylko drogą mailową

ResearchGate
Google Scholar
ORCID id

 

 

 

 

Zainteresowania badawcze:

 • Poszukiwanie i identyfikacja nowych gatunków promieniowców wyizolowanych z różnych środowisk.
 • Potencjał przeciwbakteryjny i przeciwgrzybiczy promieniowców wobec patogenów ludzkich i roślinnych.

Wykształcenie:

 • Studia doktoranckie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2017- obecnie.
 • Studia magisterskie na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2015-2017. Temat pracy magisterskiej: Wytwarzanie nanocząstek tlenku cynku i selenu przez promieniowce środowisk ekstremalnych. Promotor: dr hab. Hanna Dahm.
 • Technik farmaceutyczny: Policealna szkoła farmaceutyczna SKK w Bydgoszczy 2015-2017.
 • Studia licencjackie na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2012-2015. Temat pracy licencjackiej: Bakteriocyny i ich zastosowanie. Promotor: dr hab. Hanna Dahm.

Staże naukowe:

2019 Czerwiec – Sierpień Staż na uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie w ramach projektu ERASMUS+, 17.06 – 16.08.2019

Granty:

Grant w ramach konkursu Inicjatywa Doskonałości-Grants4NCUStudents 90-SIDUB.6102.40.2021.G4NCUS1 (2021-2022) Tytuł projektu: „Actinomycetes isolated from coniferous soils as a plant growth promoters and biocontrol factor for fungal pathogens of pine seedlings”. Kierownik i główny wykonawca.

Grant Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1207-B (2018). Tytuł projektu: „Poszukiwanie nowych gatunków promieniowców o właściwościach przeciwgrzybowych w glebach kwaśnych i alkalicznych”. Kierownik i główny wykonawca.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Rok akademicki 2021/2022 Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów.
 • Rok akademicki 2021/2022 Zwiększenie stypendium doktoranckiego w ramach programu „Inicjatywa doskonałości-uczelnia badawcza”.
 • Rok akademicki 2021/2022 Stypendium naukowe dla doktorantów.
 • Rok akademicki 2021/2022 Stypendium projakościowe dla najlepszych doktorantów.
 • Nagroda za wystąpienie w sesji młodych naukowców na  54. Konferencji Mikrobiologicznej „Mikroorganizmy Różnych Środowisk” 20-21wrzesnia 2021, Lublin.
 • Wyróżnienie za poster na  54. Konferencji Mikrobiologicznej „Mikroorganizmy Różnych Środowisk” 20-21 września 2021, Lublin.

 Publikacje:

Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu