Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Magdalena Wypij (adiunkt)

e-mail: mwypij@umk.pl

telefon: (56) 611 31 79

pokój: C167A

ORCID ID

ResearchGate

Konsultacje:  poniedziałek  9:00-10:30, email


Zainteresowania badawcze:

  • Nanotechnologia
  • Biosynteza nanocząstek metali i niemetali
  • Mechanizmy działania oraz aktywność nanocząstek wobec komórek prokariotycznych i eukariotycznych
  • Przeciwdrobnoustrojowa aktywność nanomateriałów i ich toksyczność
  • Badanie właściwości fizyko-chemicznych nanocząstek
  • Promieniowce środowisk ekstremalnych
  • Badanie właściwości przeciwdrobnoustrojowych promieniowców

Wykształcenie:

Doktor (lipiec 2019)

Magister (lipiec 2013)

Staże naukowe:

Staż zagraniczny w CatalanInstitute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2) w Barcelonie (Hiszpania) od 01.02.2018r. do 31.05.2018r. (Erasmus +)

Granty:

Grant Narodowego Centrum Nauki – PRELUDIUM pt. Badanie możliwości wykorzystania nanocząstek srebra wytwarzanych przez promieniowce jako czynnika antybakteryjnego i antygrzybowego nietoksycznego dla komórek eukariotycznych. No. 2016/23/N/NZ9/00247 (2017 – obecnie); Kierownik grantu

Grant Narodowego Centrum Nauki – SYMFONIA 1 pt. Zastosowanie łączonych technik separacyjnych do frakcjonowania nanocząstek i metabolitów o charakterze antybiotycznym wytwarzanych przez promieniowce ze środowisk ekstremalnych. No. 2013/08/W/NZ8/00701 (2013 – 2016); Wykonawca grantu

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda JM Rektora UMK przyznana w 2020r. za wyróżnienie zespołowe za osiągnięcia w działalności naukowej.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017.

Publikacje:

Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu