Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

mgr Piotr Koczorski (doktorant)

e-mail: p.koczorski@doktorant.umk.pl
pokój: 128

 

 

 

Zainteresowania badawcze:

  • Identyfikacja i charakterystyka endofitów bakteryjnych.
  • Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na rośliny i ich mikrobiom.
  • Wpływ azotu i fosforu na wzrost i rozwój roślin.

Wykształcenie:

Doktorat, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, szkoła doktorska Academia Copernicana rozpoczęty w 2019. Tytuł pracy: Root microbiomes as controls of P use efficiency in woody crops
Promotor:  Prof. Katarzyna Hrynkiewicz,
Promotor zagraniczny: Prof. Christel Baum, Rostock, Niemcy

Praca magisterska z biotechnologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wrzesień 2016) Tytuł pracy:  Charakterystyka bakterii tworzących brodawki korzeni Alnus glutinosa Gaertn. na terenach zasolonych
Promotor: Prof. Katarzyna Hrynkiewicz

Praca licencjacka z biotechnologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, (Sierpień 2016) Tytuł pracy: Zróżnicowanie genu niƒH wśród diazotroficznych endofitów bakteryjnych.
Promotor: Prof. Katarzyna Hrynkiewicz

Stypendia i granty:

  • Grant na wyjazd na workshop: Workshop in Metagenomics of Bacteria 16sRNA Gene Analysis using QIIME (COST Action CA16110), Cypr 05.11.2018 – 08.11.2018

https://sites.google.com/site/costworkshopinmetagenomics/home

  • Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej na UMK (PROM). Trzytygodniowy grant na staż naukowy, University of Rostock, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences Rostock, Niemcy.