Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Zakład Antropologii

Prapoczątki obecnego Zakładu Antropologii UMK w Toruniu sięgają 1945 roku oraz Katedry Anatomii i Higieny, którą kierował przybyły z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie prof. Witold Sylwanowicz. Po jego odejściu od 1947 do 1950 roku opiekę nad Katedrą sprawowała prof. Janina Hurynowicz oraz prof. Henryk Szarski. Od 1950 roku funkcję p. o. kierownika pełnił lekarz med. Otto Karwowski. W roku akademickim 1951/1952 celem prowadzenia wykładów z antropologii fizycznej i anatomii człowieka zaproszono doc. Bronisława Jasickiego z UJ w Krakowie.

15 maja 1952 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu powołano Katedrę Antropologii. Jej pracownicy prowadzili wykłady dla studentów z antropologii, anatomii człowieka i biometrii. Kolejnym kierownikiem został prof. Franciszek Wokroj, który pełni tę funkcje do 1961 roku. W omawianym okresie zostają też zatrudnieni jako asystenci: mgr Jadwiga Budzyńska, a w roku 1960 mgr Guido Kriesel. W tym samym czasie pracownicy rozpoczynają prace wykopaliskowe w rejonie Pomorza i Kujaw, których głównym celem jest poznanie społeczności ludzkich zamieszkujących ten teren w okresie średniowiecza. W 1962 roku z Wrocławia do Torunia przenosi się prof. Wanda Stęślicka-Mydlarska, która obejmuje kierownictwo Katedry Antropologii. Jest to okres rozwoju Katedry oraz jej krzepnięcia. W roku 1964 w Katedrze obyły się pierwsze egzaminy magisterskie.

Prawdziwym świętem toruńskiej antropologii jest obrona pracy doktorskiej mgr. Guido Kriesla, która miała miejsce dnia 4 czerwca 1965 roku. Tytuł dysertacji brzmiał ?Badania młodzieży męskiej szkół średnich i zawodowych  rejonu Pomorza i Kujaw?. Promotorem była prof. Stęślicka ?Mydlarska. W tym samym roku na seminarium z antropologii fizycznej zapisują się Gizela Wartowska (primo voto Sobczak) oraz Andrzej Florkowski, którzy staną się następnie wieloletnimi pracownikami Katedry, a potem Zakładu Antropologii UMK w Toruniu. Zawodowo będą związani z placówką aż do swojego przejścia na emeryturę. Badania naukowe prowadzone w tym czasie koncentrują się na zagadnieniach ontogenetycznych, ewolucji człowieka oraz analizach materiałów szkieletowych ? głównie średniowiecznych.

Od początku lat 70tych intensywne prace wykopaliskowe prowadzone są na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Grucznie. W roku 1971 prof. Stęślicka-Mydlarska decyduje się wrócić do Wrocławia a obowiązku kierownika toruńskiej placówki obejmuje doc. dr hab. Guido Kriesel. W 1980 roku pracę doktorską broni mgr Wiesław Buchwald, której promotorem jest doc. dr hab. Guido Kriesel. Tematem rozprawy jest zaś ?Charakterystyka i dziedziczenie cech dermatoglificznych rąk u ludności Polski Północnej?. Tym samym w Zakładzie rodzi się nowy nurt badawczy, który będzie intensywnie uprawiany przez następne lata.

Od 2014 roku kierownikiem Zakładu Antropologii jest dr hab. Tomasz Kozłowski.