Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

dr Matthew J. Noakes

 

 

 

ENGLISH VERSION

post-doc

pok. C6 (bud. C)
e-mail:  noakesmatthewj@gmail.com

ResearchGate 
Google Scholar
ORCID

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na fizjologii ekologicznej i ewolucyjnej ptaków oraz ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem elastyczności fenotypowej reakcji termoregulacyjnych i heterotermicznych. Pracowałem w różnych miejscach, od pustyni Kalahari w południowej Afryce po  lasy klimatu umiarkowanego w Kanadzie. W swoich badaniach korzystam z respirometrii przepływowej, telemetrii, analizy stabilnych izotopów i obserwacji behawioralnych. Obecnie prowadzę badania nad wpływem dostępności pokarmu i wody na wykorzystanie odrętwnień przez chomicznika dżunagarskiego (Phodopus sungorus).