Contactul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Staff

dr Paulina Glazińska

List of publications based on information from the University Library in the database Expertus

1/116


Autorzy: Kościelniak Paulina, Glazińska Paulina, Kęsy Jacek, Zadworny Marcin.

Tytuł oryginału: Formation and development of taproots in deciduous tree species.

Czasopismo: Frontiers in Plant Science

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 12

Opis fizyczny: Art. no. 772567 S. 1-11, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 5.754

Punktacja MNiSW: 100.000


2/116


Autorzy: Glazińska Paulina, Kulasek Milena, Glinkowski Wojciech, Wysocka Marta, Kosiński Jan Grzegorz.

Tytuł oryginału: LuluDB - the database created based on small RNA, transcriptome, and degradome sequencing shows the wide landscape of non-coding and coding RNA in yellow lupine (Lupinus luteus L.) flowers and pods.

Czasopismo: Frontiers in Genetics

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 11

Opis fizyczny: Art. no. 455 S. 1-16, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.3389/fgene

Impact Factor: 4.599

Punktacja MNiSW: 100.000


3/116


Autorzy: Glazińska Paulina, Kulasek Milena, Glinkowski Wojciech, Klajn Natalia, Wojciechowski Waldemar.

Tytuł oryginału: Integrated analysis small RNA and degradome sequencing reveal the role of miRNA, phased siRNAs and their target genes in flower development and abscission in yellow lupine (Lupinus luteus L.).

Tytuł całości: New trends in plant reproduction and growth regulation, 9th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology PSEPB, 9-12 September 2019, Toruń : abstract book.

Adres wydawniczy: [Toruń, Studio Kropka dtp - Piotr Kabaciński] : 2019

Opis fizyczny: S. 61


4/116


Autorzy: Klajn Natalia, Wojciechowski Waldemar, Kęsy Jacek, Glazińska Paulina.

Tytuł oryginału: Expression of LIABI3 anf LIFUS3 genes regulating the transcriptional activity of genes encoding beta conglutin in subsequent days of development of yellow lupine seeds (Lupinus luteusL.).

Tytuł całości: New trends in plant reproduction and growth regulation, 9th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology PSEPB, 9-12 September 2019, Toruń : abstract book.

Adres wydawniczy: [Toruń, Studio Kropka dtp - Piotr Kabaciński] : 2019

Opis fizyczny: S. 41


5/116


Autorzy: Glinkowski Wojciech, Glazińska Paulina, Jaworski Krzysztof, Kulasek Milena.

Tytuł oryginału: How high-throughtput sequencing techniques allow researchers to gain a deeper understanding of plant processes, on the example of transcriptome analysis of yellow lupine (Lupinus luteus).

Tytuł całości: New trends in plant reproduction and growth regulation, 9th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology PSEPB, 9-12 September 2019, Toruń : abstract book.

Adres wydawniczy: [Toruń, Studio Kropka dtp - Piotr Kabaciński] : 2019

Opis fizyczny: S. 37


6/116


Autorzy: Kulasek Milena, Glinkowski Wojciech, Kęsy Jacek, Glazińska Paulina.

Tytuł oryginału: The auxin orchestra : transcriptome-wide identification of genes encoding elements of auxin signal transduction pathway in yellow lupine flowers.

Tytuł całości: New trends in plant reproduction and growth regulation, 9th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology PSEPB, 9-12 September 2019, Toruń : abstract book.

Adres wydawniczy: [Toruń, Studio Kropka dtp - Piotr Kabaciński] : 2019

Opis fizyczny: S. 167


7/116


Autorzy: Kulasek Milena, Glinkowski Wojciech, Kęsy Jacek, Glazińska Paulina.

Tytuł oryginału: Auxin spacio-temporal distribution in Lupinus luteus pistils and stamens during floral development and abscission.

Tytuł całości: Plant development : system approach : International Conference, June 28-29, 2019, Vienna, Austria, programme and abstracts.

Adres wydawniczy: Vienna, VISCEA : 2019

Opis fizyczny: S. 18


8/116


Autorzy: Glazińska Paulina, Kulasek Milena, Glinkowski Wojciech, Wojciechowski Waldemar.

Tytuł oryginału: Identification and expression of miR390/TAS3/tasiARF module during flower development and abscission in yellow lupine.

Tytuł całości: Plant development : system approach : International Conference, June 28-29, 2019, Vienna, Austria, programme and abstracts.

Adres wydawniczy: Vienna, VISCEA : 2019

Opis fizyczny: S. 24


9/116


Autorzy: Glinkowski Wojciech, Kulasek Milena, Jaworski Krzysztof, Glazińska Paulina.

Tytuł oryginału: Characterization of transport-related genes in developing pods and seeds of yellow lupine (Lupinus luteus) based on the RNA-Seq analysis.

Tytuł całości: Plant development : system approach : International Conference, June 28-29, 2019, Vienna, Austria, programme and abstracts.

Adres wydawniczy: Vienna, VISCEA : 2019

Opis fizyczny: S. 11


10/116


Autorzy: Glinkowski Wojciech, Kulasek Milena, Jaworski Krzysztof, Glazińska Paulina.

Tytuł oryginału: Transcriptome analysis reveals the diversity and importance of hormonal signaling network in developing pods and seeds of Lupinus luteus.

Tytuł całości: Third International Legume Society Conference ILS3, Legumes for human and planet health, Poznań, Poland, 21-24 May 2019 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Poznań, Fundacja UAM : 2019

Opis fizyczny: S. 169


11/116


Autorzy: Kulasek Milena, Glinkowski Wojciech, Kęsy Jacek, Glazińska Paulina.

Tytuł oryginału: Flowers under construction : transcriptome-wide exploration of genes involved in late flower development in yellow lupine (Lupinus luteus L.)

Tytuł całości: Third International Legume Society Conference ILS3, Legumes for human and planet health, Poznań, Poland, 21-24 May 2019 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Poznań, Fundacja UAM : 2019

Opis fizyczny: S. 174, wykr.


12/116


Autorzy: Glazińska Paulina, Kulasek Milena, Glinkowski Wojciech, Klajn Natalia, Wojciechowski Waldemar.

Tytuł oryginału: RNA-seq and RT-qPCR analysis reveal the involvement of precursor and mature miR169 in flower development and abscission in yellow lupine.

Tytuł całości: Third International Legume Society Conference ILS3, Legumes for human and planet health, Poznań, Poland, 21-24 May 2019 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Poznań, Fundacja UAM : 2019

Opis fizyczny: S. 101


13/116


Autorzy: Glazińska Paulina, Kulasek Milena, Glinkowski Wojciech, Wojciechowski Waldemar.

Tytuł oryginału: Integrated analysis of small RNA, transcriptome and degradome sequencing provides new insights into floral development and abscission in yellow lupine (Lupinus luteus L.).

Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 20 no. 20

Opis fizyczny: Art. no. 5122 S. 1-40, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ijms

Impact Factor: 4.556

Punktacja MNiSW: 140.000


14/116


Autorzy: Kulasek Milena, Kęsy Jacek, Glazińska Paulina.

Tytuł oryginału: miRNA narzędziem do optymalizacji plonowania roślin uprawnych.

Tytuł równoległy: miRNA as a tool for optimization of crop yield in cultivated plants.

Czasopismo: Kosmos

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 68 nr 1

Opis fizyczny: S. 167-183, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


15/116


Autorzy: Klajn Natalia, Wojciechowski Waldemar, Glazińska Paulina, Kęsy Jacek.

Tytuł oryginału: The effect of drought on the expression of genes regulating the seed filling phase (PKL, ABI3) in yellow lupine (Lupinus luteus).

Tytuł całości: Plant functioning under environmental stress, 11th International Conference, September 12-15, 2018, Cracow, Poland : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Cracow, Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN : 2018

Opis fizyczny: S. 73


16/116


Autorzy: Wojciechowski Waldemar, Klajn Natalia, Glazińska Paulina, Kęsy Jacek.

Tytuł oryginału: The influence of drought on transcriptional activity of selected genes encoding storage proteins in seeds of yellow lupin (Lupinus luteus).

Tytuł całości: Plant functioning under environmental stress, 11th International Conference, September 12-15, 2018, Cracow, Poland : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Cracow, Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN : 2018

Opis fizyczny: S. 158


17/116


Autorzy: Kulasek Milena, Glazińska Paulina, Kęsy Jacek.

Tytuł oryginału: Czy istnieje zależność między budową histologiczną kwiatu łubinu żółtego, a prawdopodobieństwem jego odcięcia?

Tytuł całości: VIII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, IV Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 24-25 marca 2018 r., zeszyt abstraktów / [red. Jakub Diakowicz, Kamil Kaliński].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 117


18/116


Autorzy: Wojciechowski Waldemar, Klajn Natalia, Glazińska Paulina, Banach Mariusz, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: The impact of GA and ABA on LIFLD-like expression in vegetative organs of Lupinus luteus.

Tytuł całości: 8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology, Białystok, Poland, 12-15 September 2017, communication in plants : from cell to environment / eds.: Iwona Ciereszko, Andrzej Bajguz.

Adres wydawniczy: Białystok, Agencja Wydawnicza Ekopress : 2017

Opis fizyczny: S. 208


19/116


Autorzy: Kulasek Milena, Rezulak Agnieszka, Glinkowski Wojciech, Kęsy Jacek, Glazińska Paulina.

Tytuł oryginału: Expression of auxin response factors (ARF) ARF2, ARF3, ARF4 changes over space and time in yellow lupine.

Tytuł całości: 8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology, Białystok, Poland, 12-15 September 2017, communication in plants : from cell to environment / eds.: Iwona Ciereszko, Andrzej Bajguz.

Adres wydawniczy: Białystok, Agencja Wydawnicza Ekopress : 2017

Opis fizyczny: S. 41


20/116


Autorzy: Glinkowski Wojciech, Twardy Karolina, Kulasek Milena, Jaworski Krzysztof, Glazińska Paulina.

Tytuł oryginału: Changes in accumulation of miR167, miR169 and miR390 precursors during development of generative and vegetative organs of yellow lupine (Lupinus luteus).

Tytuł całości: 8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology, Białystok, Poland, 12-15 September 2017, communication in plants : from cell to environment / eds.: Iwona Ciereszko, Andrzej Bajguz.

Adres wydawniczy: Białystok, Agencja Wydawnicza Ekopress : 2017

Opis fizyczny: S. 81


21/116


Autorzy: Glazińska Paulina, Wojciechowski Waldemar, Kulasek Milena, Klajn Natalia, Glinkowski Wojciech, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Identification of miRNA precursors deferentially expressed during generative organ abscission in yellow lupine based on the RNA-seq analysis.

Tytuł całości: 8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology, Białystok, Poland, 12-15 September 2017, communication in plants : from cell to environment / eds.: Iwona Ciereszko, Andrzej Bajguz.

Adres wydawniczy: Białystok, Agencja Wydawnicza Ekopress : 2017

Opis fizyczny: S. 80


22/116


Autorzy: Klajn Natalia, Wojciechowski Waldemar, Glazińska Paulina, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Identification of coding sequences of PICKLE (PKL) gene in yellow lupine (Lupinus luteus).

Tytuł całości: 8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology, Białystok, Poland, 12-15 September 2017, communication in plants : from cell to environment / eds.: Iwona Ciereszko, Andrzej Bajguz.

Adres wydawniczy: Białystok, Agencja Wydawnicza Ekopress : 2017

Opis fizyczny: S. 200


23/116


Autorzy: Glazińska Paulina, Wojciechowski Waldemar, Kulasek Milena, Glinkowski Wojciech, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Identification of cDNA sequences and accumulation pattern of AG010, pre-miR166 and HD-ZIPIII homologs based on the RNA-seq analysis of abscissed and maintained generative organs in yellow lupine (Lupinus luteus L.).

Tytuł całości: IGC Symposium 2017, Plant RNA Biology, 27-28 September 2017, Oeiras, Portugal.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2017

Opis fizyczny: S. 48


24/116


Autorzy: Glinkowski Wojciech, Kulasek Milena, Wojciechowski Waldemar, Jaworski Krzysztof, Glazińska Paulina.

Tytuł oryginału: Identification and characterization of various precursors of miR169 expressed in yellow lupine based on RNA-seq.

Tytuł całości: IGC Symposium 2017, Plant RNA Biology, 27-28 September 2017, Oeiras, Portugal.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2017

Opis fizyczny: S. 49


25/116


Autorzy: Kulasek Milena, Glazińska Paulina, Glinkowski Wojciech, Klajn Natalia, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Identification of TAS3 homologue in yellow lupine (Lupinus luteus L.)

Tytuł całości: IGC Symposium 2017, Plant RNA Biology, 27-28 September 2017, Oeiras, Portugal.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2017

Opis fizyczny: S. 50


26/116


Autorzy: Kulasek Milena, Glazińska Paulina, Klajn Natalia, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Modulacja szlaku transdukcji sygnału auksyn jako potencjalna metoda zwiększenia plonowania łubinu żółtego.

Tytuł całości: Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych, XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zakopane, 30.01.-3.02.2017 r. : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: [Błonie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin] : 2017

Opis fizyczny: S. 239

Uwagi: Bibliogr.


27/116


Autorzy: Glinkowski Wojciech, Kulasek Milena, Jaworski Krzysztof, Glazińska Paulina.

Tytuł oryginału: Badanie zaangażowania mikro RNA w regulację rozwoju strąków łubinu żółtego z wykorzystaniem techniki NGS.

Tytuł całości: VII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, III Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 1-2 kwietnia 2017 r., zeszyt abstraktów / red. Marcin Sykuła.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 91


28/116


Autorzy: Klajn Natalia, Wojciechowski Waldemar, Glazińska Paulina, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Identyfikacja cDNA genów kodujących czynniki transkrypcyjne ABI i FUS w w transkryptomach Lupinus luteus .

Tytuł całości: VII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, III Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 1-2 kwietnia 2017 r., zeszyt abstraktów / red. Marcin Sykuła.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 93


29/116


Autorzy: Kulasek Milena, Glazińska Paulina, Glinkowski Wojciech, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Elementy szlaku transdukcji sygnału auksyn jako regulatory rozwoju kwiatu łubinu żółtego.

Tytuł całości: VII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, III Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 1-2 kwietnia 2017 r., zeszyt abstraktów / red. Marcin Sykuła.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 98


30/116


Autorzy: Kućko Agata, Czeszewska-Rosiak Grażyna, Wolska Magdalena, Glazińska Paulina, Kopcewicz Jan, Wilmowicz Emilia.

Tytuł oryginału: Auxin increases the InJMT expression and the level of JAMe : inhibitor of flower induction in Ipomoea nil.

Czasopismo: Acta Societatis Botanicorum Poloniae

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 86 no. 1

Opis fizyczny: Art. no. 3518 S. 1-10, tab., wykr.

Uwagi: 10.5586/asbp

Impact Factor: 0.876

Punktacja MNiSW: 25.000


31/116


Autorzy: Glazińska Paulina, Wojciechowski Waldemar, Kulasek Milena, Glinkowski Wojciech, Marciniak Katarzyna, Klajn Natalia, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: De novo transcriptome profiling of flowers, flower pedicels and pods of Lupinus luteus (yellow lupine) reveals complex expression changes during organ abscission.

Czasopismo: Frontiers in Plant Science

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 8

Opis fizyczny: Art. 641 S. 1-29, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.3389/fpls

Impact Factor: 3.677

Punktacja MNiSW: 40.000


32/116


Autorzy: Kulasek Milena, Glazińska Paulina, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Ekspresja wybranych genów ARF w elementach kwiatów odpadających i nieodpadających łubinu żółtego (Lupinus luteus).

Tytuł całości: Materiały konferencyjne - Innowacyjne projekty badawcze, [I Ogólnopolska Konferencja Innowacyjnych Projektów Badawczych IPB], Wrocław, 29 czerwca 2016.

Adres wydawniczy: Wrocław, Dolnośląski Akcelerator Technologii Innowacji Sp. z o.o. : 2016

Opis fizyczny: S. 10


33/116


Autorzy: Marciniak Katarzyna, Glazińska Paulina, Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Wojciechowski Waldemar, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Correlations between LIGAMYB and LlMIR159 genes expression during generative development of Lupinus luteus L.

Tytuł całości: V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22 września 2016, program i materiały kongresowe / red. Andrzej K. Kononowicz [et al.].

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Grupa Medica : 2016

Opis fizyczny: S. 326


34/116


Autorzy: Wojciechowski Waldemar, Klajn Natalia, Banach Mariusz, Glazińska Paulina, Marciniak Katarzyna, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: The impact of exogenous abscisic on LlSVP gene expression in Lupinus luteus.

Tytuł całości: V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22 września 2016, program i materiały kongresowe / red. Andrzej K. Kononowicz [et al.].

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Grupa Medica : 2016

Opis fizyczny: S. 302


35/116


Autorzy: Glazińska Paulina, Wojciechowski Waldemar, Kulasek Milena, Wilmowicz Emilia, Marciniak Katarzyna, Klajn Natalia, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Transcriptome analysis of yellow lupine reveals complex changes during flower induction and generative organs abscissions.

Tytuł całości: V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22 września 2016, program i materiały kongresowe / red. Andrzej K. Kononowicz [et al.].

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Grupa Medica : 2016

Opis fizyczny: S. 328


36/116


Autorzy: Klajn Natalia, Wojciechowski Waldemar, Glazińska Paulina, Banach Mariusz, Kulasek Milena, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Identification of coding sequences seed storage proteins of yellow lupine (Lupinus luteus).

Tytuł całości: V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22 września 2016, program i materiały kongresowe / red. Andrzej K. Kononowicz [et al.].

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Grupa Medica : 2016

Opis fizyczny: S. 129


37/116


Autorzy: Glazińska Paulina, Kulasek Milena, Grzeca Michał, Wojciechowski Waldemar, Marciniak Katarzyna, Wilmowicz Emilia, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Udział niskocząsteczkowych regulatorowych RNA (siRNA i miRNA) w regulacji szlaku transdukcji sygnału auksyn.

Czasopismo: Kosmos

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 65 nr 3

Opis fizyczny: S. 399-410, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


38/116


Autorzy: Banach Mariusz, Wojciechowski Waldemar, Kęsy Jacek, Glazińska Paulina, Kulasek Milena, Klajn Natalia, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Wpływ egzogennie podawanych fitohormonów na ekspresję genów szlaku autonomicznego indukcji kwitnienia u Lupinus luteus.

Tytuł całości: BioOpen, I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu, Łódź, 20-22 kwietnia 2015 r. : książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Łódź, Uniwersytet Łódzki : 2015

Opis fizyczny: S. 61


39/116


Autorzy: Glazińska Paulina, Wojciechowski Waldemar, Kulasek Milena, Marciniak Katarzyna, Klajn Natalia, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Expression of auxin signal transduction pahtway genes during pod wall and seed development of yellow lupine (Lupinus luteus L.).

Tytuł całości: Joint 7th Conference of the Polish Society for Experimental Plant Biology and Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG & MUG, 8-11 September 2015, Gdańsk, abstract book.

Adres wydawniczy: Gdańsk, University of Gdańsk : 2015

Opis fizyczny: S. 68


40/116


Autorzy: Wojciechowski Waldemar, Klajn Natalia, Banach Mariusz, Glazińska Paulina, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Effect of ABA on the transcriptional activity of LIFT in Lupinus luteus.

Tytuł całości: Joint 7th Conference of the Polish Society for Experimental Plant Biology and Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG & MUG, 8-11 September 2015, Gdańsk, abstract book.

Adres wydawniczy: Gdańsk, University of Gdańsk : 2015

Opis fizyczny: S. 63


41/116


Autorzy: Banach Mariusz, Wojciechowski Waldemar, Klajn Natalia, Kęsy Jacek, Glazińska Paulina, Kulasek Milena, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: The impact of plant hormones on expression of FLD gene from the flowering autonomous pathway in Lupinus luteus.

Tytuł całości: Joint 7th Conference of the Polish Society for Experimental Plant Biology and Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG & MUG, 8-11 September 2015, Gdańsk, abstract book.

Adres wydawniczy: Gdańsk, University of Gdańsk : 2015

Opis fizyczny: S. 99


42/116


Autorzy: Kulasek Milena, Glazińska Paulina, Wojciechowski Waldemar, Banach Mariusz, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: A molecular framework for auxin-dependent flower development in yellow lupine (Lupinus luteus L.).

Tytuł całości: Joint 7th Conference of the Polish Society for Experimental Plant Biology and Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG & MUG, 8-11 September 2015, Gdańsk, abstract book.

Adres wydawniczy: Gdańsk, University of Gdańsk : 2015

Opis fizyczny: S. 48


43/116


Autorzy: Klajn Natalia, Wojciechowski Waldemar, Glazińska Paulina, Banach Mariusz, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: The impact of exogenous gibberellins on SVP gene expression in Lupinus luteus.

Tytuł całości: Joint 7th Conference of the Polish Society for Experimental Plant Biology and Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG & MUG, 8-11 September 2015, Gdańsk, abstract book.

Adres wydawniczy: Gdańsk, University of Gdańsk : 2015

Opis fizyczny: S. 98


44/116


Autorzy: Glazińska Paulina, Kulasek Milena, Banach Mariusz, Wojciechowski Waldemar, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Profil ekspresji wybranych genów szlaku transdukcji sygnału auksyn podczas rozwoju strąków łubinu żółtego.

Tytuł całości: Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych, XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem wicepremiera rządu RP, ministra gospodarki oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Zakopane, 2-6 lutego 2015 r. : streszczenia referatów i plakatów.

Adres wydawniczy: [Błonie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin] : 2015

Opis fizyczny: S. 230


45/116


Autorzy: Wojciechowski Waldemar, Klajn Natalia, Glazińska Paulina, Banach Mariusz, Kęsy Jacek, Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Marciniak Katarzyna, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Aktywność transkrypcyjna LIFT u łubinu żółtego jako wyznacznik indukcji kwitnienia.

Tytuł całości: Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych, XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem wicepremiera rządu RP, ministra gospodarki oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Zakopane, 2-6 lutego 2015 r. : streszczenia referatów i plakatów.

Adres wydawniczy: [Błonie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin] : 2015

Opis fizyczny: S. 266-267


46/116


Autorzy: Banach Mariusz, Wojciechowski Waldemar, Kęsy Jacek, Glazińska Paulina, Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Marciniak Katarzyna, Klajn Natalia, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Wrażliwość genów szlaku autonomicznego na warunki środowiskowe u łubinu żółtego.

Tytuł całości: Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych, XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem wicepremiera rządu RP, ministra gospodarki oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Zakopane, 2-6 lutego 2015 r. : streszczenia referatów i plakatów.

Adres wydawniczy: [Błonie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin] : 2015

Opis fizyczny: S. 113-114


47/116


Autorzy: Kulasek Milena, Glazińska Paulina, Wojciechowski Waldemar, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Zmiany ekspresji wybranych genów szlaku transdukcji sygnału auksyn podczas rozwoju kwiatów łubinu żółtego.

Tytuł całości: Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych, XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem wicepremiera rządu RP, ministra gospodarki oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Zakopane, 2-6 lutego 2015 r. : streszczenia referatów i plakatów.

Adres wydawniczy: [Błonie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin] : 2015

Opis fizyczny: S. 245-246


48/116


Autorzy: Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Frankowski Kamil, Banach Mariusz, Glazińska Paulina, Wojciechowski Waldemar, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Profil ekspresji LIBOP w rozwijających się brodawkach korzeniowych Lupinus luteus.

Tytuł całości: Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych, XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem wicepremiera rządu RP, ministra gospodarki oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Zakopane, 2-6 lutego 2015 r. : streszczenia referatów i plakatów.

Adres wydawniczy: [Błonie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin] : 2015

Opis fizyczny: S. 265


49/116


Autorzy: Kulasek Milena, Glazińska Paulina, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Aktywność transkrypcyjna wybranych genów kodujących białka zaangażowane w transdukcję sygnału auksyn w rozwijających się w kwiatach łubinu żółtego.

Tytuł całości: V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 20-22 marca 2015 r., zeszyt abstraktów.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 171


50/116


Autorzy: Banach Mariusz, Wojciechowski Waldemar, Kęsy Jacek, Glazińska Paulina, Klajn Natalia, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Porównanie ekspresji genów LIFCA i LIFY szlaku autonomicznego indukcji kwitnienia u Lupinus luteus.

Tytuł całości: V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 20-22 marca 2015 r., zeszyt abstraktów.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 193


51/116


Autorzy: Klajn Natalia, Wojciechowski Waldemar, Glazińska Paulina, Banach Mariusz, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Identyfikacja i aktywność transkrypcyjna homologa SVP w organach wegetatywnych Lupinus luteus L..

Tytuł całości: V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 20-22 marca 2015 r., zeszyt abstraktów.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 164


52/116


Autorzy: Grzeca Michał, Glazińska Paulina, Wojciechowski Waldemar, Wilmowicz Emilia, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Analiza ekspresji homologów TIR1 i AFB3 u łubinu żółtego (Lupinus luteus L.).

Tytuł całości: IV Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, 28-30 marca 2014, zeszyt abstraktów / red. Grzegorz Górniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 116


53/116


Autorzy: Banach Mariusz, Wojciechowski Waldemar, Kęsy Jacek, Glazińska Paulina, Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Marciniak Katarzyna, Gorzelańczyk Aneta, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Wstępne wyniki ekspresji LIFCA - genu szlaku autonomicznego indukcji kwitnienia u Lupinus luteus.

Tytuł całości: IV Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, 28-30 marca 2014, zeszyt abstraktów / red. Grzegorz Górniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 19


54/116


Autorzy: Wilmowicz Emilia, Frankowski Kamil, Kućko Agata, Banach Mariusz, Glazińska Paulina, Wojciechowski Waldemar, Marciniak Katarzyna, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Wzorzec ekspresji genu kodującego syntazę ACC u Lupinus luteus.

Tytuł równoległy: The expression pattern of the Lupinus luteus ACC synthase gene.

Tytuł całości: Łubin we współczesnym rolnictwie, konferencja, 8-10 września 2014 r., Kudowa Zdrój : streszczenia.

Adres wydawniczy: [Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy] : 2014

Opis fizyczny: S. 143


55/116


Autorzy: Glazińska Paulina, Wilmowicz Emilia, Wojciechowski Waldemar, Frankowski Kamil, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Impact of InMIR319 and light on the expression of InTCP4 gene involved in the development of Ipomoea nil plants.

Czasopismo: Acta Physiologiae Plantarum

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 36 no. 1

Opis fizyczny: S. 29-43, il., wykr.

Uwagi: [DOI 2013]

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s11738

Impact Factor: 1.584

Punktacja MNiSW: 25.000


56/116


Autorzy: Glazińska Paulina, Grzeca Michał, Wojciechowski Waldemar, Wilmowicz Emilia, Marciniak Katarzyna, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Identification and analysis of miRNA precursors in yellow lupine based on the cDNA sequences submitted in Sequence Read Archives NCBI.

Czasopismo: Biotechnologia

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 95 no. 1

Opis fizyczny: S. 94

Uwagi: Post-transcriptional Gene Expression Regulation in Plants, June 30th - July 2nd 2014, Poznań / ed. of abstract section Halina Pietrykowska [et al.].


57/116


Autorzy: Banach Mariusz, Wojciechowski Waldemar, Kęsy Jacek, Glazińska Paulina, Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Marciniak Katarzyna, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Comparison of expression L1FCA, L1FY and L1FLD genes from the flowering autonomous pathway of Lupinus luteus.

Czasopismo: Biotechnologia

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 95 no. 1

Opis fizyczny: S. 85

Uwagi: Post-transcriptional Gene Expression Regulation in Plants, June 30th - July 2nd 2014, Poznań / ed. of abstract section Halina Pietrykowska [et al.].


58/116


Autorzy: Marciniak Katarzyna, Glazińska Paulina, Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Wojciechowski Waldemar, Banach Mariusz, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: L1GAMyb gene expression profile in generative organs of yellow lupine (Lupinus luteus L.).

Czasopismo: Biotechnologia

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 95 no. 1

Opis fizyczny: S. 105

Uwagi: Post-transcriptional Gene Expression Regulation in Plants, June 30th - July 2nd 2014, Poznań / ed. of abstract section Halina Pietrykowska [et al.].


59/116


Autorzy: Wojciechowski Waldemar, Banach Mariusz, Kęsy Jacek, Glazińska Paulina, Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Marciniak Katarzyna, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Identification and preliminary expression analysis of L1FPA gene from Lupinus luteus.

Czasopismo: Biotechnologia

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 95 no. 1

Opis fizyczny: S. 123

Uwagi: Post-transcriptional Gene Expression Regulation in Plants, June 30th - July 2nd 2014, Poznań / ed. of abstract section Halina Pietrykowska [et al.].


60/116


Autorzy: Glazińska Paulina, Wojciechowski Waldemar, Wilmowicz Emilia, Zienkiewicz Agnieszka, Frankowski Kamil, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: The involvement of InMIR167 in the regulation of expression of its target gene InARF8, and their participation in the vegetative and generative development of Ipomoea nil plants.

Czasopismo: Journal of Plant Physiology

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 171 no. 3-4

Opis fizyczny: S. 225-234, il., wykr.

Uwagi: [DOI 2013]

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.jplph

Impact Factor: 2.557

Punktacja MNiSW: 35.000


61/116


Autorzy: Marciniak Katarzyna, Glazińska Paulina, Kęsy Jacek, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Współdziałanie fitohormonów w regulacji wzrostu i rozwoju łodygi, liści i korzenia.

Tytuł równoległy: Phytohormone interactions in the control of the stem, leaf and root growth and development.

Czasopismo: Postępy Biologii Komórki

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 41 nr 1

Opis fizyczny: S. 99-120

Punktacja MNiSW: 15.000


62/116


Autorzy: Banach Mariusz, Wojciechowski Waldemar, Kęsy Jacek, Glazińska Paulina, Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Marciniak Katarzyna, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Identification and characterization of cDNA fragment the ethylene receptor : ETR from Lupinus luteus.

Tytuł całości: 7th National and 2nd International Seminar of Biotechnology Students, Kazimierz Dolny, 17th-19th May, 2013, book of abstracts / eds.: Kamil Maciąg & Michał Chojnacki.

Adres wydawniczy: Poznań, Sorus : 2013

Opis fizyczny: S. 69-70

Uwagi: Bibliogr.


63/116


Autorzy: Glazińska Paulina, Wojciechowski Waldemar, Wilmowicz Emilia, Marciniak Katarzyna, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Molecular cloning of complete cDNA and examination the expression level of homologue miR167 target gene LlARF6 in Lupinus luteus.

Tytuł całości: First Legume Society Conference 2013, A Legume Odyssey, 9-11 May 2013, Novi Sad, Serbia / ed.: Aleksandra Mikić, Diego Rubiales, Vuk Đorđević.

Adres wydawniczy: Novi Sad, International Legume Society. Institute of Field and Vegetable Crops : 2013

Opis fizyczny: S. 150


64/116


Autorzy: Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Frankowski Kamil, Kęsy Jacek, Marciniak Katarzyna, Glazińska Paulina, Banach Mariusz, Wojciechowski Waldemar, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Molecular cloning and characterization of LlACO gene from Lupinus luteus.

Tytuł całości: First Legume Society Conference 2013, A Legume Odyssey, 9-11 May 2013, Novi Sad, Serbia / ed.: Aleksandra Mikić, Diego Rubiales, Vuk Đorđević.

Adres wydawniczy: Novi Sad, International Legume Society. Institute of Field and Vegetable Crops : 2013

Opis fizyczny: S. 181


65/116


Autorzy: Banach Mariusz, Wojciechowski Waldemar, Kęsy Jacek, Glazińska Paulina, Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Marciniak Katarzyna, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Identification and characterization of cDNA genes FLK and FVE of the autonomous pathway of flowering Lupinus luteus.

Tytuł całości: First Legume Society Conference 2013, A Legume Odyssey, 9-11 May 2013, Novi Sad, Serbia / ed.: Aleksandra Mikić, Diego Rubiales, Vuk Đorđević.

Adres wydawniczy: Novi Sad, International Legume Society. Institute of Field and Vegetable Crops : 2013

Opis fizyczny: S. 141


66/116


Autorzy: Marciniak Katarzyna, Haręcka Marika, Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Glazińska Paulina, Wojciechowski Waldemar, Banach Mariusz, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Comparative analysis of GA2ox genes encoding enzymes involved in gibberellin deactivation in different species of lupines.

Tytuł całości: First Legume Society Conference 2013, A Legume Odyssey, 9-11 May 2013, Novi Sad, Serbia / ed.: Aleksandra Mikić, Diego Rubiales, Vuk Đorđević.

Adres wydawniczy: Novi Sad, International Legume Society. Institute of Field and Vegetable Crops : 2013

Opis fizyczny: S. 163


67/116


Autorzy: Banach Mariusz, Kęsy Jacek, Kućko Agata, Wilmowicz Emilia, Wojciechowski Waldemar, Glazińska Paulina, Marciniak Katarzyna, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Nowa metoda oznaczania kwasu jasmonowego w tkankach roślinnych.

Tytuł całości: II Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne Symbioza im. Prof. Krzysztofa W. Szewczyka, 19-21 kwietnia 2013, Warszawa, Polska, program i abstrakty.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego : 2013

Opis fizyczny: S. 128


68/116


Autorzy: Kućko Agata, Wilmowicz Emilia, Frankowski Kamil, Glazińska Paulina, Kęsy Jacek.

Tytuł oryginału: Identyfikacja cDNA genu InAOS u Wilca wielokwiatowego (Ipomoea nil) oraz zmiany jego aktywności transkrypcyjnej pod wpływem zranienia.

Tytuł całości: III Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, książka abstraktów, Toruń, 22-24 marca 2013.

Adres wydawniczy: Toruń, Studenckie Koło Naukowe Biologów UMK, Studenckie Koło Naukowe Geografów UMK : 2013

Opis fizyczny: S. 185


69/116


Autorzy: Banach Mariusz, Wojciechowski Waldemar, Kęsy Jacek, Glazińska Paulina, Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Marciniak Katarzyna, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Identyfikacja i charakterystyka wybranych genów szlaku autonomicznego indukcji kwitnienia u Lupinus luteus.

Tytuł całości: III Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, książka abstraktów, Toruń, 22-24 marca 2013.

Adres wydawniczy: Toruń, Studenckie Koło Naukowe Biologów UMK, Studenckie Koło Naukowe Geografów UMK : 2013

Opis fizyczny: S. 61


70/116


Autorzy: Wojciechowski Waldemar, Glazińska Paulina, Banach Mariusz, Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Marciniak Katarzyna, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Identification and transcriptional activity of FT homologue in Lupinius luteus.

Tytuł całości: IV Polski Kongres Genetyki, 10-13 września 2013, Poznań, streszczenia.

Adres wydawniczy: Poznań, Fundacja Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego : 2013

Opis fizyczny: S. 207


71/116


Autorzy: Glazińska Paulina, Wojciechowski Waldemar, Wilmowicz Emilia, Banach Mariusz, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Identification and analysis of ARF2 cDNA homologue gene in Lupinus luteus, Lupinus angustifolius and Lupinus albus.

Tytuł całości: IV Polski Kongres Genetyki, 10-13 września 2013, Poznań, streszczenia.

Adres wydawniczy: Poznań, Fundacja Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego : 2013

Opis fizyczny: S. 197


72/116


Autorzy: Banach Mariusz, Wojciechowski Waldemar, Kęsy Jacek, Glazińska Paulina, Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Marciniak Katarzyna, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Preliminary expression analysis of LIFY gene from the flowering autonomous pathway of Lupinus Luteus.

Tytuł całości: XV National Academic Seminar of Biotechnology Students, V International Conference of Biotechnology Students, Wrocław, 22-24 November 2013, book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2013

Opis fizyczny: S. 15


73/116


Autorzy: Wojciechowski Waldemar, Glazińska Paulina, Banach Mariusz, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Molecular and genetics mechanisms of flowering induction control.

Czasopismo: Acta Biochimica Polonica

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 60 suppl. 1

Opis fizyczny: S. 116

Uwagi: 48th Congress of the Polish Biochemical Society, Toruń, Poland, September 2nd-5th, 2013 : abstracts.


74/116


Autorzy: Grzeca Michał, Glazińska Paulina, Wojciechowski Waldemar, Wilmowicz Emilia, Marciniak Katarzyna, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Identification and analysis of LIAFB3 cDNA in yellow lupine (Lupinus luteus L.).

Czasopismo: Acta Biochimica Polonica

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 60 suppl. 1

Opis fizyczny: S. 118

Uwagi: 48th Congress of the Polish Biochemical Society, Toruń, Poland, September 2nd-5th, 2013 : abstracts.


75/116


Autorzy: Marciniak Katarzyna, Gorzelańczyk Aneta, Kućko Agata, Banach Mariusz, Glazińska Paulina, Wilmowicz Emilia, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Cloning and characterization of DELLA, the yellow lupine homolog of the Arabidopsis thaliana transcriptional regulator repressing the gibberellin signal transduction pathway.

Czasopismo: Acta Biochimica Polonica

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 60 suppl. 1

Opis fizyczny: S. 120

Uwagi: 48th Congress of the Polish Biochemical Society, Toruń, Poland, September 2nd-5th, 2013 : abstracts.


76/116


Autorzy: Banach Mariusz, Wojciechowski Waldemar, Kęsy Jacek, Glazińska Paulina, Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Marciniak Katarzyna, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Preliminary expression analysis of FY gene from the autonomous pathway of flowering Lupinus luteus.

Czasopismo: Acta Biochimica Polonica

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 60 suppl. 1

Opis fizyczny: S. 163

Uwagi: 48th Congress of the Polish Biochemical Society, Toruń, Poland, September 2nd-5th, 2013 : abstracts.


77/116


Autorzy: Wilmowicz Emilia, Frankowski Kamil, Kęsy Jacek, Glazińska Paulina, Wojciechowski Waldemar, Kućko Agata, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: The role of PnACO1 in light- and IAA-regulated flower inhibition in Pharbitis nil.

Czasopismo: Acta Physiologiae Plantarum

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 35 no. 3

Opis fizyczny: S. 801-810, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s11738

Impact Factor: 1.524

Punktacja MNiSW: 25.000


78/116


Autorzy: Marciniak Katarzyna, Kęsy Jacek, Glazińska Paulina, Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Wojciechowski Waldemar, Banach Mariusz, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: LIGA20ox1 and LIGA20ox2 - the Lupinus luteus homologues of Arabidopsis genes involved in gibberellin biosynthesis pathway.

Czasopismo: Biotechnologia

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 94 no. 3

Opis fizyczny: S. 306-307

Uwagi: The 6th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, September, 16-19 2013, Łódź, Poland.


79/116


Autorzy: Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Frankowski Kamil, Kęsy Jacek, Marciniak Katarzyna, Glazińska Paulina, Banach Mariusz, Wojciechowski Waldemar, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Molecular cloning and preliminary expression analysis of complete cDNA homologue LOX2 gene in Lupinus luteus.

Czasopismo: Biotechnologia

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 94 no. 3

Opis fizyczny: S. 309-310

Uwagi: The 6th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, September, 16-19 2013, Łódź, Poland.


80/116


Autorzy: Banach Mariusz, Wojciechowski Waldemar, Kęsy Jacek, Glazińska Paulina, Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Marciniak Katarzyna, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Preliminary expression analysis of FCA gene from the flowering autonomous pathway of Lupinus luteus.

Czasopismo: Biotechnologia

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 94 no. 3

Opis fizyczny: S. 306

Uwagi: The 6th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, September, 16-19 2013, Łódź, Poland.


81/116


Autorzy: Wojciechowski Waldemar, Glazińska Paulina, Banach Mariusz, Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Marciniak Katarzyna, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Transcriptional activity changes of the SOC1 homologue in vegetative organs in Lupinus luteus.

Czasopismo: Biotechnologia

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 94 no. 3

Opis fizyczny: S. 309

Uwagi: The 6th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, September, 16-19 2013, Łódź, Poland.


82/116


Autorzy: Glazińska Paulina, Wojciechowski Waldemar, Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Identification and analysis of cDNA LITIR1 - the miR393 target gene in Lupinus luteus.

Czasopismo: Biotechnologia

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 94 no. 3

Opis fizyczny: S. 301

Uwagi: The 6th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, September, 16-19 2013, Łódź, Poland.


83/116


Autorzy: Wojciechowski Waldemar, Glazińska Paulina, Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Identyfikacja i charakterystyka cDNA genu LaFT u łubinu białego (Lupinus albus).

Tytuł całości: Strategie wykorzystania roślin strączkowych, X Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Łubinowego, II Ogólnopolska Konferencja Roślin Strączkowych, 29 maja - 1 czerwca 2012, Zakopane.

Adres wydawniczy: [Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy] : 2012

Opis fizyczny: P19


84/116


Autorzy: Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Glazińska Paulina, Frankowski Kamil, Wojciechowski Waldemar, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Identyfikacja i charakterystyka cDNA wybranych genów zaangażowanych w biosyntezę jasmonianów u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius).

Tytuł całości: Strategie wykorzystania roślin strączkowych, X Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Łubinowego, II Ogólnopolska Konferencja Roślin Strączkowych, 29 maja - 1 czerwca 2012, Zakopane.

Adres wydawniczy: [Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy] : 2012

Opis fizyczny: P6


85/116


Autorzy: Kućko Agata, Wilmowicz Emilia, Glazińska Paulina, Frankowski Kamil, Wojciechowski Waldemar, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Identyfikacja i charakterystyka cDNA wybranych genów zaangażowanych w biosyntezę kwasu abscysynowego u wybranych gatunków łubinów.

Tytuł całości: Strategie wykorzystania roślin strączkowych, X Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Łubinowego, II Ogólnopolska Konferencja Roślin Strączkowych, 29 maja - 1 czerwca 2012, Zakopane.

Adres wydawniczy: [Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy] : 2012

Opis fizyczny: P7


86/116


Autorzy: Kęsy Jacek, Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Glazińska Paulina, Frankowski Kamil, Wojciechowski Waldemar, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Identyfikacja i charakterystyka cDNA genów szlaku transdukcji sygnału auksynowego u wybranych gatunków łubinów.

Tytuł całości: Strategie wykorzystania roślin strączkowych, X Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Łubinowego, II Ogólnopolska Konferencja Roślin Strączkowych, 29 maja - 1 czerwca 2012, Zakopane.

Adres wydawniczy: [Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy] : 2012

Opis fizyczny: W13


87/116


Autorzy: Glazińska Paulina, Wilmowicz Emilia, Wojciechowski Waldemar, Frankowski Kamil, Kućko Agata, Kęsy Jacek, Hinz Anna, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Identyfikacja i charakterystyka cDNA genu LaARF6, zawierającego miejsce docelowe dla miR167 u łubinu białego (Lupinus albus).

Tytuł całości: Strategie wykorzystania roślin strączkowych, X Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Łubinowego, II Ogólnopolska Konferencja Roślin Strączkowych, 29 maja - 1 czerwca 2012, Zakopane.

Adres wydawniczy: [Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy] : 2012

Opis fizyczny: W5


88/116


Autorzy: Kućko Agata, Wilmowicz Emilia, Frankowski Kamil, Glazińska Paulina, Wojciechowski Waldemar, Kęsy Jacek, Banach Mariusz, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Identification and characterization of LuBOP cDNA, wich is involved in creating abscission zone in flowers of Lupinus luteus.

Tytuł całości: XIV National Academic Seminar of Biotechnology Students, IV International Students Conference of Biotechnology, Gdańsk, 23th - 25th November 2012, book of abstracts.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Koło Studentów Biotechnologii. Politechnika Gdańska : 2012

Opis fizyczny: S. 48


89/116


Autorzy: Banach Mariusz, Wojciechowski Waldemar, Kęsy Jacek, Glazińska Paulina, Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Frankowski Kamil, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Identification and characterization of cDNA genes of the autonomous pathway of flowering Lupinus luteus.

Tytuł całości: XIV National Academic Seminar of Biotechnology Students, IV International Students Conference of Biotechnology, Gdańsk, 23th - 25th November 2012, book of abstracts.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Koło Studentów Biotechnologii. Politechnika Gdańska : 2012

Opis fizyczny: S. 11


90/116


Autorzy: Wilmowicz Emilia, Kućko Agata, Sidłowska Magdalena, Frankowski Kamil, Maciejewska Beata, Glazińska Paulina, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Rola jasmonianów w regulacji rozwoju generatywnego.

Czasopismo: Kosmos

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 61 nr 4

Opis fizyczny: S. 603-612, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


91/116


Autorzy: Wilmowicz Emilia, Frankowski Kamil, Sidłowska Magdalena, Kućko Agata, Kęsy Jacek, Gąsiorowski Adam, Glazińska Paulina, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Biosynteza jasmonianów u roślin : najnowsze odkrycia.

Czasopismo: Postępy Biochemii

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 58 nr 1

Opis fizyczny: S. 26-33, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


92/116


Autorzy: Glazińska Paulina, Wilmowicz Emilia, Wojciechowski Waldemar, Frankowski Kamil, Baranowska Julia, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Identification and preliminary characterization of AtTCP4 homologue, the miR319 targeted gene, in Pharbitis nil seedlings.

Tytuł całości: Experimental Plant Biology in 3P, past, present, perspectives : the 5th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology, 6-9 September 2011, Wrocław, Poland : the book of abstracts.

Adres wydawniczy: Wrocław, Polish Society of Experimental Plant Biology : 2011

Opis fizyczny: S. 175


93/116


Autorzy: Wojciechowski Waldemar, Glazińska Paulina, Wilmowicz Emilia, Więcek Kamila, Domagalska Magdalena, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: The identification and characteristic of the InFY gene of the flowering induction autonomous path with leaves Ipomoea nil.

Tytuł całości: Experimental Plant Biology in 3P, past, present, perspectives : the 5th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology, 6-9 September 2011, Wrocław, Poland : the book of abstracts.

Adres wydawniczy: Wrocław, Polish Society of Experimental Plant Biology : 2011

Opis fizyczny: S. 185


94/116


Autorzy: Wilmowicz Emilia, Glazińska Paulina, Frankowski Kamil, Kućko Agata, Wojciechowski Waldemar, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Identification and preliminary expression analysis of InOPR3 gene from Pharbitis nil (Ipomoea nil).

Tytuł całości: Experimental Plant Biology in 3P, past, present, perspectives : the 5th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology, 6-9 September 2011, Wrocław, Poland : the book of abstracts.

Adres wydawniczy: Wrocław, Polish Society of Experimental Plant Biology : 2011

Opis fizyczny: S. 184


95/116


Autorzy: Kęsy Jacek, Wilmowicz Emilia, Maciejewska Beata Daria, Frankowski Kamil, Glazińska Paulina, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Independent effects of jasmonates and ethylene on inhibition of Pharbitis nil flowering.

Czasopismo: Acta Physiologiae Plantarum

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 33 no. 4

Opis fizyczny: S. 1211-1216, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 1.639

Punktacja MNiSW: 25.000


96/116


Autorzy: Wilmowicz Emilia, Frankowski Kamil, Glazińska Paulina, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Involvement of ABA in flower induction of Pharbitis nil.

Czasopismo: Acta Societatis Botanicorum Poloniae

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 80 no. 1

Opis fizyczny: S. 21-26, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.5586/asbp

Impact Factor: 0.360

Punktacja MNiSW: 15.000


97/116


Autorzy: Wilmowicz Emilia, Frankowski Kamil, Glazińska Paulina, Kęsy Jacek, Wojciechowski Waldemar, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Cross talk between phytohormones in the regulation of flower induction in Pharbitis nil.

Czasopismo: Biologia Plantarum

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 55 no. 4

Opis fizyczny: S. 757-760, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 1.974

Punktacja MNiSW: 25.000


98/116


Autorzy: Glazińska Paulina, Bracha Jakub, Wilmowicz Emilia, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Udział mikro RNA w rozwoju generatywnym roślin.

Czasopismo: Kosmos

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 60 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 141-152, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


99/116


Autorzy: Wilmowicz Emilia, Frankowski Kamil, Glazińska Paulina, Sidłowska Magdalena, Marciniak Katarzyna, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Rola giberelin w regulacji kwitnienia roślin.

Czasopismo: Kosmos

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 60 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 129-140, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


100/116


Autorzy: Kęsy Jacek, Frankowski Kamil, Wilmowicz Emilia, Glazińska Paulina, Wojciechowski Waldemar, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: The possible role of PnACS2 in IAA-mediated flower inhibition in Pharbitis nil.

Czasopismo: Plant Growth Regulation

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 61 no. 1

Opis fizyczny: S. 1-10, il.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 1.630

Punktacja MNiSW: 27.000


101/116


Autorzy: Wilmowicz Emilia, Frankowski Kamil, Glazińska Paulina, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Interactions between abscisic acid and gibberelline GA3 in the regulation of flowering Pharbitis nil.

Czasopismo: Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 51 suppl. 2

Opis fizyczny: S. 121

Uwagi: Experimental plant biology - why not?! 4th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, September 21-25, 2009, Cracow, Poland : abstracts.


102/116


Autorzy: Glazińska Paulina, Kolas Hanna, Zienkiewicz Agnieszka, Wojciechowski Waldemar, Jaworski Krzysztof, Wilmowicz Emilia, Frankowski Kamil, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: miR172 and its target gene InAPETALA2-like are putative involved in the flower development of Pharbitis nil.

Czasopismo: Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 51 suppl. 2

Opis fizyczny: S. 116

Uwagi: Experimental plant biology - why not?! 4th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, September 21-25, 2009, Cracow, Poland : abstracts.


103/116


Autorzy: Wojciechowski Waldemar, Kozak Kamila, Wadas Ewa, Grzegorzewska Weronika, Glazińska Paulina, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: ABA regulation of InFCA transcriptional activity in Pharbitis nil.

Czasopismo: Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 51 suppl. 2

Opis fizyczny: S. 25

Uwagi: Experimental plant biology - why not?! 4th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, September 21-25, 2009, Cracow, Poland : abstracts.


104/116


Autorzy: Frankowski Kamil, Świeżawska Brygida, Turowski Tomasz, Wilmowicz Emilia, Glazińska Paulina, Kęsy Jacek, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Abscisic acid inhibitis flowering of Pharbitis nil through stimulation of ethylene production.

Czasopismo: Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 51 suppl. 2

Opis fizyczny: S. 116

Uwagi: Experimental plant biology - why not?! 4th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, September 21-25, 2009, Cracow, Poland : abstracts.


105/116


Autorzy: Zienkiewicz Agnieszka, Smoliński Dariusz J., Zienkiewicz Krzysztof, Glazińska Paulina, Wojciechowski Waldemar, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Molecular and cytological characterization of ZTL in Ipomoea nil.

Czasopismo: Biologia Plantarum

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 53 no. 3

Opis fizyczny: S. 435-443, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s10535

Impact Factor: 1.656

Punktacja MNiSW: 20.000


106/116


Autorzy: Glazińska Paulina, Zienkiewicz Agnieszka, Wojciechowski Waldemar, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: The putative miR172 target gene InAPETALA2-like is involved in the photoperiodic flower induction of Ipomoea nil

Czasopismo: Journal of Plant Physiology

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 166 no. 16

Opis fizyczny: S. 1801-1813, wykr., rys.; abstr. ang.

Impact Factor: 2.500

Punktacja MNiSW: 24.000


107/116


Autorzy: Nowakowska Paulina, Biegała K., Zienkiewicz Agnieszka, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Identification and expression of miR172 and its target gene-APETALA2 in Pharbitis nil.

Tytuł całości: 3rd Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, 26-30 August 2007, Warsaw, Poland, book of abstracts.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2007

Opis fizyczny: S. 55


108/116


Autorzy: Nowakowska Paulina, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: GR48 identification and expression of miR167 and its target gene-ARF6 in Pharbitis nil.

Tytuł całości: II Polski Kongres Genetyki, XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, V Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Warszawa, 18-20 września 2007 : streszczenia.

Adres wydawniczy: Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego : 2007

Opis fizyczny: S. 85


109/116


Autorzy: Zienkiewicz Agnieszka, Nowakowska Paulina, Wojciechowski Waldemar, Smoliński Dariusz J., Zienkiewicz Krzysztof, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Molecular cloning and expression analysis of ZEITLUPE homologue, IpZTL from Pharbitis nil seedlings exposed to various light conditions.

Tytuł całości: XV FESPB Congress Federation of European Societies of Plant Biology, Lyon 17-21 July, France, programme : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Lyon, [s.n.] : 2006

Opis fizyczny: S. 55


110/116


Autorzy: Nowakowska Paulina, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Symplastowy transport białek i RNA u roślin

Tytuł równoległy: Symplasmic transport of proteins and RNA in plants

Czasopismo: Postępy Biologii Komórki

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 33 nr 3

Opis fizyczny: S. 473-491, rys.; streszcz. pol., ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


111/116


Autorzy: Wojciechowski Waldemar, Nowakowska Paulina, Wąworek Urszula, Wysocka Aleksandra, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Gene activity changes in the seedlings of Pharbitis nil exposed to various light conditions

Czasopismo: Biological Letters

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 42 no. 2

Opis fizyczny: S. 139-140

Uwagi: 2nd Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, Poznań, September 26th-29th, 2005 : abstracts


112/116


Autorzy: Nowakowska Paulina, Wojciechowski Waldemar, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Identification and expression of miR159 in Pharbitis nil

Czasopismo: Biological Letters

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 42 no. 2

Opis fizyczny: S. 164-165

Uwagi: 2nd Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, Poznań, September 26th-29th, 2005 : abstracts


113/116


Autorzy: Frankowski Kamil, Kęsy Jacek, Wojciechowski Waldemar, Nowakowska Paulina, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Identification and preliminary characterization of activity of AtACS2 and AtACS6 homologue genes during different phases of flower induction in Pharbitis nil

Czasopismo: Biological Letters

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 42 no. 2

Opis fizyczny: S. 142

Uwagi: 2nd Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, Poznań, September 26th-29th, 2005 : abstracts


114/116


Autorzy: Nowakowska Paulina, Wojciechowski Waldemar, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Kompleks sygnalny COP9 i jego rola w regulacji stabilności białek eukariotów.

Tytuł równoległy: The COP9 sygnalosome and its role in regulation protein stability in eukaryotes.

Czasopismo: Postępy Biologii Komórki

Rocznik: 2004

Szczegóły: T. 31 nr 2

Opis fizyczny: S. 259-275, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


115/116


Autorzy: Nowakowska Paulina, Zienkiewicz Agnieszka, Wojciechowski Waldemar, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Preliminary characterisation of RNA-molecules in phloem exudates from Pharbitis nil.

Czasopismo: Polish Journal of Natural Sciences. Supplement

Rocznik: 2003

Szczegóły: No. 1

Opis fizyczny: S. 71

Uwagi: 1st Conference of the Polish Society for Plant Experimental Biology, Olsztyn, 3-6 September, 2003.


116/116


Autorzy: Wojciechowski Waldemar, Nowakowska Paulina, Kopcewicz Jan.

Tytuł oryginału: Application of SSH technique to identification of genes showing variable expression during photoperiodical induction of flowering in Pharbitis nil.

Czasopismo: Polish Journal of Natural Sciences. Supplement

Rocznik: 2003

Szczegóły: No. 1

Opis fizyczny: S. 77

Uwagi: 1st Conference of the Polish Society for Plant Experimental Biology, Olsztyn, 3-6 September, 2003.