Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Aktualności Koronawirus [Akt. 13.06.2020]

Najważniejsze informacje dotyczące koronowirusa. 

więcej informacji

zdjęcie

Rejestracja na tematy prac licencjackich

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na tematy prac licencjackich zaplanowana jest w terminie od 16 do 26 czerwca 2020 roku. Studenci, po wybraniu tematu pracy, muszą sami zarejestrować się na pracownie (dyplomowe, magisterskie) w systemie USOS. Wcześniej jednak muszą zgłosić się do potencjalnego promotora pracy dyplomowej i uzyskać zgodę na jej realizację pod jego kierunkiem

więcej informacji

zdjęcie

Nowi profesorowie

Czworo naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało nominacje profesorskie.

więcej informacji

zdjęcie

WYNIKI KONKURSU - GRANTS4NCUSTUDENTS

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Konkurs skierowany był do studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK oraz doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości oraz Emerging Fields).

Do konkursu wpłynęło 37 zgłoszeń do komisji konkursowej HS, 38 zgłoszeń do komisji ST oraz 26 zgłoszeń do komisji konkursowej NZ (razem 101 wniosków spełniających, w tym dwa niespełniające wymagań formalnych). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki.

więcej informacji

zdjęcie

Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia zdalnego na uczelniach

Większość uczelni, na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, wprowadziło rozwiązania w zakresie kształcenia zdalnego. Wychodząc naprzeciw pytaniom i potrzebom uczelni resort Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował rekomendacje dla prowadzenia zajęć, które mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na wszystkich kierunkach studiów i poziomach kształcenia.

 

więcej informacji

zdjęcie

Wystawa fotograficzna pt. „Makroświaty”

dr hab. Adam Adamski, prof. UMK, Wystawa fotograficzna pt. „Makroświaty”

więcej informacji

zdjęcie

Nagroda dla profesor UMK - dr hab. Grażyny Dąbrowskiej w plebiscycie: Kobieta. Innowacja. Natura

Firma Lirene zorganizowała plebiscyt Kobieta. Innowacja. Nauka., by docenić kobiety, które działają na rzecz środowiska i swoją codzienną pracą kształtują lepszą przyszłość.

więcej informacji

zdjęcie

List JM Rektora UMK

Panie i Panowie

Pracownicy, Studenci i Doktoranci

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

więcej informacji

zdjęcie

Wybrano nowe wyłaniające się pola badawcze

W ramach konkursu Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej wybrano cztery nowe wyłaniające się pola badawcze (Emerging Fields).

Ocenę merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały trzy rady naukowe dziedzin nauki powołane przez JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Tretyna. Składy Rad Dziedzinowych można zobaczyć na stronie Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych oraz dyskusji panelowej w dniu 10 lutego 2020 r., która odbyła się na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK, sporządzona została lista laureatów konkursu na nowe, wyłaniające się pola badawcze. Z naszego Wydziału laureatem została Pani hab. Justyna Rogalska, prof. UMK lider zespołu „New insight into chronic diseases: from risk factors, through prevention, diagnosis to treatment”.

Więcej informacji

zdjęcie

Wyniki konkursu "Debiuty" i "Mobilności"

W ramach konkursu Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej wyłoniono laureatów pierwszego konkursu Debiuty i Mobilności.

Ocenę merytoryczną zgłoszeń do konkursu Debiuty wykonały trzy rady naukowe dziedzin nauki powołane przez JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Tretyna. Składy Rad Dziedzinowych są dostępne na stronie Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych oraz dyskusji panelowej w dniu 10 lutego 2020 r., która odbyła się na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK, sporządzona została lista laureatów pierwszego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Debiuty". Z naszego Wydziału granty otrzymały:

dr hab. Maria Świontek-Brzezińska, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii (Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne)

dr Dorota Nemecz, Katedra Biochemii (Nauki o życiu)

Drugi nabór wniosków do konkursu Debiuty odbędzie się w 2020 roku. Ogłoszenie o konkursie pojawi się na stronie IDUB na przełomie marca i kwietnia. Termin zgłoszeń będzie ustalony na koniec maja 2020 r.

 Więcej informacji

zdjęcie

Prezentacja wyłaniających się pól badawczych w ramach programu Uczelnia Badawcza – Inicjatywa Doskonałości

W ramach działań zawiązanych z wdrażaniem programu Uczelnia Badawcza – Inicjatywa Doskonałości, prof. Katarzyna Hrynkiewicz i prof. Krzysztof Szpila przedstawiają wyłaniające się pola badawcze funkcjonujące na Wydziale: "Nauki o glebie, mikrobiologia, genetyka w rolnictwie i jakość pożywienia" (obszar Nauki Ścisłe i Techniczne) oraz „Ekologia i Biogeografia” (obszar Nauki o Życiu).

zdjęcie

W publikacji wydanej przez NAWA znalazły się badania prowadzone przez zespół naukowy kierowany przez dr hab. Grażynę Dąbrowską, prof. UMK z Katedry Genetyki.

W dniach 26-27 listopada 2019 roku w Warszawie podczas konferencji z okazji 2. rocznicy powstania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pt.”Internationality of Polish Science and Higher Education” odbyła się promocja książki zatytułowanej „Science in Poland in 34 Snapshots”. W publikacji wydanej przez NAWA znalazły się badania dotyczące przyspieszania degradacji plastiku, prowadzone przez zespół naukowy kierowany przez dr hab. Grażynę Dąbrowską, prof. UMK z Katedry Genetyki. Celem publikacji jest promowanie polskiej nauki podczas międzynarodowych konferencji i spotkań.

 

Więcej informacji na stronie

Publikacja dostępna tutaj

 

zdjęcie

Pani Aleksandra Bogumiła Florkiewicz wśród laureatów prestiżowego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Diamentowy Grant.

Pani Aleksandra Bogumiła Florkiewicz, studentka drugiego roku studiów drugiego stopnia Biotechnologii znalazła się w gronie wybitnych młodych naukowców, laureatów prestiżowego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Diamentowy Grant. Wsparcie finansowe w kwocie 182 443 tyś przeznaczono na projekt pt. „Poszukiwanie markerów stresu suszy glebowej znajdujących zastosowanie w selekcji odmian łubinu żółtego o zwiększonym potencjale plonotwórczym”, który będzie realizowany we współpracy z panią dr Agatą Kućko(SGGW, Warszawa) i bezpośrednią opieką naukową pani dr hab. Emilii Wilmowicz, prof. UMK.

Pani Aleksandra w dniu 3 grudnia 2019 roku otrzymała z rąk Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dyplomu oraz statuetkę – symbol Diamentowego Grantu.

zdjęcie

Regionalne Forum Innowacji i Forum Przedsiębiorczości Akademickiej

20 listopada podczas Regionalnego Forum Innowacji i Forum Przedsiębiorczości Akademickiej, które wpisywało się w wydarzenia związane ze Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości, zespołowi naukowemu z Katedry Genetyki i Katedry Chemii i Fizykochemii  Polimerów (Zuzanna Garstecka, Olga Narbutt, Grażyna B. Dąbrowska, Ewa Olewnik-Kruszkowska, Grażyna Szczepańska) za projekt zatytułowany: „PETout - biologiczny preparat przyspieszający rozkład plastiku” została przyznana nagroda „Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw”. Ponadto projekt zespołu w kategorii nauka otrzymał certyfikat "Innowacyjnej Marki Regionu InnoMaRe, przyznawanej projektom, które szczególnie wyróżniły się w regionie.

zdjęcie

Granty NCN dla naszych pracowników

Dwoje pracowników naszego Wydziału zdobyło granty w konkursie OPUS 17 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki:
- Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz uzyskała grant w panelu NZ9 wysokości 1.827 205 zł na projekt pn. "Salicornia europaea L. - roślina uprawna wolna od mikroorganizmów patogennych dla człowieka (Sali-Food).
- dr Andrzej Grzywacz uzyskał grant w panelu NZ8 wysokości 1.624 851 zł na projekt pn. "Filogeneza i ewolucja stadiów preimaginalnych muchowatych (Diptera: Muscidae)".

Więcej informacji o konkursach i nagrodzonych wnioskach na stronie:
https://www.ncn.gov.pl/…/wyni…/2019-11-18-opus17-preludium17

Serdecznie gratulujemy!

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską

Prodziekan ds. studenckich dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska prof. UMK ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską realizowaną na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK w roku akademickim 2018/19.

więcej informacji

Archiwum