Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Nagrody i wyróżnienia Wydziału II PAN za 2023 rok przyznane

Logo PAN i dwóch naszych laureatów. Od lewej dr. hab Dariusz Smoliński, od prawej dr Tomasz Gulnicz
PAN fot. dr hab. Dariusz Jan Smoliński prof. UMK

Zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w dniu 9 listopada 2023 r. podjęło uchwałę o przyznaniu nagród i wyróżnień Wydziału w 2023 r.

PRZYZNANO NAGRODĘ: za wybitne osiągnięcie badawcze pt. „Określenie molekularnych mechanizmów biogenezy mikroRNA w komórkach roślin”.

Nagrodę przyznano dla zespołu naukowego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierowanego przez Profesor Zofię Szweykowską-Kulińską, czł. koresp. PAN i Profesora Artura Jarmołowskiego oraz zespołu naukowego z UMK: Dariusza Jana Smolińskiego, Dyrektora Instytutu Biologii oraz Doktora Tomasza Gulanicza z ICNT, członków Rady Dyscypliny nauk biologicznych UMK.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień oraz Medali im. M. Oczapowskiego Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN odbędzie się 14 grudnia 2023 r. w Pałacu Staszica w Warszawie, w Sali Lustrzanej (I piętro), ul. Nowy Świat 72, o godz. 12.00.

pozostałe wiadomości