Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Władze Instytutu Biologii

dr hab. Dariusz Jan Smoliński, prof . UMK   

Dyrektor Instytutu Biologii

tel. 56 611 4467, 56 611 4454, 56 611 4381
e-mail: darsmol@umk.pl
p.  C.248

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
wtorek: godz. 11:00-12:00


dr hab. Jarosław Tyburski, prof. UMK

dr hab. Jarosław Tyburski, prof. UMK
Z-ca Dyrektora Instytutu Biologii ds. organizacyjnych i naukowych

tel. 56 611 4773
e-mail:  tybr@umk.pl
pok. 52, budynek A

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
wtorek: godz. 11.00 – 12:30