Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr hab. Dariusz Jan Smoliński prof. UMK

Kierownik Katedry Biologii Komórkowej i Molekularnej

tel. (56) 611-44-54

e-mail: darsmol@umk.pl            twitter/LabSmolinski

ResearcherID

Researchgate

Google Scholar

LinkedIn

 

konsultacje – wtorek: godz. 11:00-12:00

Projekty badawcze


Zespół badawczy:                            

dr  Agnieszka Kołowerzo-Lubnau

mgr Michał Świdziński

mgr Patrycja Wróblewska-Ankiewicz – doktorant

mgr Karolina Majewska  – doktorant

MSc Arash Matin Mahmadi – doktorant

dr Malwina Hyjek-Składanowska – były doktorant

dr Magda Rudzka – były doktorant

 


 Badania zespołu dotyczą analizy funkcjonalnych domen jądra komórkowego związanych z metabolizmem RNA w komórkach roślinnych oraz nowo odkrywanej roli potranskrypcyjnego splicingu w regulacji ekspresji genów podczas rozwoju i różnicowania się komórek. Poznanie tego mechanizmu wniesie istotny wkład w zrozumienie procesów zaangażowanych w dojrzewanie komórek płciowych u roślin, a także potranskrypcyjnej regulacji ekspresji mRNA w komórkach eukariotycznych.

Głównymi zagadnieniami zespołu są:

związek pomiędzy pojawieniem się ciał cytoplazmatycznych, zawierających poszczególne komponenty snRNP a powstawaniem de novo ciał Cajala; (hipotetyczny model- video1

wpływ zmian struktury chromatyny na przebieg transkrypcji prowadzonej przez polimerazę RNA II i sprzężony z nią splicing; (poniżej – ogranizacja chromatyny podczas diplotenu – 3D projekcja)

udział ciał Cajala w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów;

cytoplazmatyczne mikrodomeny (ciała) zaangażowane w regulację ekspresji genów na poziomie post-transkrypcyjnym u roślin.

Badania mają nie tylko charakter naukowo-poznawczy, ale również praktyczny. Poznanie mechanizmów warunkujących prawidłowy rozwój gamet, które umożliwiają prawidłowe zapłodnienie może pozwolić na uzyskanie wysokiej jakości nasion takich gospodarczo istotnych roślin jak modrzew europejski.


Znalezione obrazy dla zapytania język angielski

Finansowanie badań – realizowane Granty

Publikacje Zespołu

Katerdra Biologi Komórkowej i Molekularnej