Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

Cykl snRNP

Jednym z zagadnień, którym się zajmujemy jest związek pomiędzy pojawieniem się ciał cytoplazmatycznych CsBs, zawierających komponenty snRNP, a powstawaniem de novo ciał Cajala. Obecność na terenie ciał cytoplazmatycznych białek Sm i snRNA wskazuje, że na ich terenie dochodzi do hipermetylacji czapeczki na końcu 5′ snRNA, a także montażu snRNP (Smolinski i wsp. 2011). Formowanie się tych ciał jest skutkiem wzmożonego metabolizmu snRNP i poprzedza pojawienie się ciał Cajala w nuklepolazmie (hipotetyczny model- video1). Nasze badania wykazały, że wysoka koncentracja kompleksów snRNP na terenie jądra może być molekularnym przełącznikiem wyzwalającym formowanie ciał Cajala (Hyjek i wsp. 2015).