Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

Granty Zespołu

 1. Grant NCN SONATA 11 nr 2016/21/D/NZ3/00369 (2018-2022)

  Udział ciał Cajala w jądrowej retencji i potranskrypcyjnych modyfikacjach mRNA u roślin.

  Kierownik: dr Agnieszka Kołowerzo-Lubnau

 2. Grant NCN PRELUDIUM 10 nr 2015/19/N/NZ3/02410 (2016-2018)
  Potranskrypcyjna regulacja ekspresji genów związana z retencją transkryptów na terenie jądra komórkowego.
  Kierownik: mgr Magda Rudzka; opiekun naukowy : dr hab. Dariusz J. Smoliński, prof. UMK
 3. Grant NCN PRELUDIUM 8 nr 2014/15/N/NZ3/04525  (2015-2017)
  Udział cytoplazmatycznych ciał bogatych w białka Sm w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów u roślin.
  Kierownik: mgr Malwina Hyjek; opiekun naukowy : dr hab. Dariusz J. Smoliński, prof. UMK
 4. Grant NCN nr 2011/03/D/NZ3/00603 (2012 – 2016)
  Analiza ekspresji i dystrybucji mikro RNA w komórkach męskiego i żeńskiego gametofitu przed i po zapłodnieniu u roślin okrytozalążkowych.
  Wykonawca: dr Agnieszka Kołowerzo-Lubnau
 5. Grant NCN nr N N303 799640 (2011 – 2015)
  Ciała cytoplazmatyczne w komórkowym cyklu snRNP u roślin.
  Kierownik: dr hab. Dariusz J. Smoliński, prof. UMK
 6. Grant NCN nr N N303 801940 (2012 – 2016)
  Modyfikacje budowy ściany komórkowej w odpowiedzi na ołów oraz przyczyny ich powstawania.
  Wykonawca: dr hab. Dariusz J. Smoliński, prof. UMK
 7. Grant MNiSW nr N N309 007437 (2009 – 2012) Biologia, anatomia funkcjonalna oraz ksylogeneza korzeni chłonnych i pionierskich topoli.
  Wykonawca: dr Dariusz J. Smoliński
 8. Grant MNiSW Nr N401 224534 (2008 – 2011)
  Ocena reorganizacji puli aktyny jądrowej i cytoplazmatycznej oraz zmiany ekspresji kofiliny w procesie apoptozy i katastrofy mitotycznej w wybranych liniach komórkowych.
  Wykonawca: dr Dariusz J. Smoliński
 9. Grant MNiSW nr 309 3777 33 (2007 – 2011)
  Rola cytoszkieletu komórkowego w reakcji obronnej siewek sosny zwyczajnej po zakażeniu szczepami reprezentującymi różne grupy intersterylne korzeniowca wieloletniego.
  Wykonawca: dr Dariusz J. Smoliński
 10. Grant MNiSW nr N N303 290434 (2008 – 2011)
  Dynamika transkrypcji i dystrybucja elementów systemu splicingowego podczas płciowego rozmnażania roślin kwiatowych.
  Wykonawca: dr Dariusz J. Smoliński
 11. “Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku biotechnologia” – projekt realizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 12. “Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Biotechnologia – nowa perspektywa” – projekt realizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 13. Uzupełnienie oferty dydaktycznej o interdyscyplinarny kurs: “Nowoczesne techniki badawcze stosowane w biologii, biotechnologii i diagnostyce” – projekt realizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 14. Projekt- Krok w przyszłość stypendia dla doktorantów I edycja, realizowany przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w partnerstwie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Stypendium: mgr Agnieszka Kołowerzo

Granty związane ze współpracą międzynarodową

 

 1. Euro-BioImaging – panEuropean research infrastructure project on the European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) Roadmap. 2012-2015 Kierownik: dr hab. Dariusz J. Smolinski, prof. UMK