Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Rada Naukowa w Dyscyplinie Nauki Biologiczne

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY NAUKOWEJ W DYSCYPLINIE  NAUKI BIOLOGICZNE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

21.10.2022 r.          godz. 10.00

18.11.2022 r.          godz. 10.00

16.12.2022 r.          godz. 10.00

20.01.2023 r.         godz. 10.00

24.02.2023 r.         godz. 10.00

24.03.2023 r.         godz. 10.00

21.04.2023 r.         godz. 10.00

26.05.2023 r.         godz. 10.00

30.06.2023 r.        godz. 10.00

15.09.2023 r.        godz. 10.00

                                                                                               Dr hab. Dariusz J. Smoliński, prof. UMK

.                                                                                                    Przewodniczący Rady Naukowej
.                                                                                                     w dyscyplinie nauki biologiczne

Harmonogram posiedzeń Rady Dyscypliny (295 KB)


Skład Rady Naukowej w Dyscyplinie Nauki Biologiczne


 

Zespoły ds. ewaluacji jakości działalności naukowej:

I KRYTERIUM – Ocena poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej – (publikacje i patenty) :

dr Edyta Adamska       dr Anna Cichy       dr Monika Skorupa

II KRYTERIUM – Ocena efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych :

dr Dariusz Laskowski       dr Magdalena Wypij

III KRYTERIUM – Ocena wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki :

dr Magdalena Czarnecka       dr Paulina Glazińska