Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Rada Naukowa w Dyscyplinie Nauki Biologiczne

Harmonogram posiedzeń Rady Nuaukowej w Dyscyplinie Nauki Biologiczne w roku akademickim 2019/2020


Skład Rady Naukowej w Dyscyplinie Nauki Biologiczne