Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Rada Naukowa w Dyscyplinie Nauki Biologiczne

Harmonogram posiedzeń Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne w roku akademickim 2023/2024

  1.    20.10.2023
  2.    17.11.2023
  3.    15.12.2023
  4.    19.01.2024
  5.    23.02.2024
  6.    22.03.2024
  7.    19.04.2024
  8.    17.05.2024
  9.    28.06.2024
  10.    20.09.2024

Dr hab. Dariusz J. Smoliński, prof. UMK

Przewodniczący Rady Naukowej w dyscyplinie nauki biologiczne

Harmonogram posiedzeń Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne w roku akademickim 2023/2024. (290 KB)


Skład Rady Naukowej w Dyscyplinie Nauki Biologiczne