Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Rada Naukowa w Dyscyplinie Nauki Biologiczne

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY NAUKOWEJ W DYSCYPLNIE NAUKI BIOLOGICZNE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

16.10.2020 r.            godz. 10.00
20.11.2020 r.            godz. 10.00
18.12.2020 r.            godz. 10.00
22.01.2020 r.            godz. 10.00
26.02.2021 r.            godz. 10.00
19.03.2021 r.            godz. 10.00
16.04.2021 r.            godz. 10.00
21.05.2021 r.            godz. 10.00
25.06.2021 r.            godz. 10.00

Dr hab. Dariusz J. Smoliński, prof. UMK

Przewodniczący Rady Naukowej
w dyscyplinie nauki biologiczne


Skład Rady Naukowej w Dyscyplinie Nauki Biologiczne