Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Biologia sądowa

Biologia Sądowa – Ulotka (11,19 MB)

Biologia sądowa – zima 2023 (109 KB)

Pliki z planami zajęć są w formacie Microsoft Office Excel. W każdym pliku są zakładki, w których znajdują się plany dla poszczególnych roczników studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Przy niektórych zajęciach są załączone komentarze z dodatkowymi objaśnieniami dotyczącymi terminów zajęć.

Plany mogą ulec zmianom, dlatego proszę o sprawdzenie planów przed rozpoczęciem rejestracji na zajęcia.

 

Rejestracja 2023/24*

Rejestracja na przedmioty – biologia sądowa (s1) – 2023/24

I tura rozpoczęcie 28.09.2023 godz. 10:00 zakończenie 05.10.2023 godz. 10:00

Rejestracja na wykłady monograficzne – WNBiW – 2023/24

I tura rozpoczęcie 28.09.2023 godz. 11:30 zakończenie 05.10.2023 godz. 11:30.

Rejestracja na kursy i moduły do wyboru – WNBiW (s1) – 2023/24

I tura rozpoczęcie 28.09.2023 godz. 12:30 zakończenie 05.10.2023 godz. 12:30.


Tematy prac dyplomowych:

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na tematy prac licencjackich zaplanowana jest w terminie od 12 czerwca do 30 czerwca 2023 roku. Studenci, po wybraniu tematu pracy, muszą sami zarejestrować się na pracownie (dyplomowe, magisterskie) w systemie USOS. Wcześniej jednak muszą zgłosić się do potencjalnego promotora pracy dyplomowej i uzyskać zgodę na jej realizację pod jego kierunkiem.

 Biologia sądowa – program realizowany od roku akademickiego 2023/2024


Plan studiów:

Efekty kształcenia:

Szczegółowy programy studiów:


Biologia sądowa – program realizowany od roku akademickiego 2019/2020


Plan studiów:

Efekty uczenia się:

Program studiów:


Opiekunowie i kontakty do starostów