Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Biologia sądowa

Biologia Sądowa ulotka (1,81 MB)

Biologia sądowa – plan zajęć zima 2020

Pliki z planami zajęć są w formacie Microsoft Office Excel. W każdym pliku są zakładki, w których znajdują się plany dla poszczególnych roczników studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Przy niektórych zajęciach są załączone komentarze z dodatkowymi objaśnieniami dotyczącymi terminów zajęć.

Plany mogą ulec jeszcze drobnym zmianom, dlatego proszę o sprawdzenie planów przed rozpoczęciem rejestracji na zajęcia.

 

Rejestracja na przedmioty – biologia sądowa (s1)

I tura rozpoczęcie 29.09.2020 r. godz. 10.00- zakończenie 16.10.2020 godz. 10.00

Rejestracja na kursy i moduły do wyboru – WNBiW (s1)

I tura rozpoczęcie 29.09.2020 r. godz. 12.30- zakończenie 16.10.2020 godz. 12.30

Rejestracja na wykłady monograficzne – WNBiW

I tura rozpoczęcie 29.09.2020 r. godz. 12.00- zakończenie 16.10.2020 godz. 12.00


Tematy prac dyplomowych:

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na tematy prac licencjackich zaplanowana jest w terminie od 16 do 26 czerwca 2020 roku. Studenci, po wybraniu tematu pracy, muszą sami zarejestrować się na pracownie (dyplomowe, magisterskie) w systemie USOS. Wcześniej jednak muszą zgłosić się do potencjalnego promotora pracy dyplomowej i uzyskać zgodę na jej realizację pod jego kierunkiem

 1. Biologia sądowa – program realizowany od roku akademickiego 2019/2020


Plan studiów:

Efekty uczenia się:

Program studiów:

 


2. Biologia sądowa – program realizowany od roku akademickiego 2016/2017


Plan studiów:

Efekty kształcenia:

Szczegółowy programy studiów:


Opiekunowie i kontakty do starostów