Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

POWER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Projekt Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni (2018-2022) ma na cel rozwoju potencjału Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie doskonalenia jakości kształcenia.

Cele szczegółowe projektu realizowane przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK obejmują:

  1. Dostosowanie kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych poprzez stworzenie nowych, unikalnych kierunków studiów (Diagnostyka molekularna, studia II stopnia)
  2. Podniesienie kompetencji studentów studiów I i II stopnia WBiOŚ w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju (Program rozwoju kompetencji)
  3. Wzrost jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich UMK poprzez realizację nowego, pilotażowego modelu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich “Academia Copernicana” w formule międzywydziałowej szkoły doktorskiej