Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

Program rozwoju kompetencji

Program rozwoju kompetencji jest realizowany w postaci “kursów”. Są to:

  • zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje
  • certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji
  • zajęcia praktyczne realizowane w formie projektowej
  • wizyty studyjne u pracodawców

KURSY umożliwiające podniesienie kompetencji to unikalna oferta edukacyjna skierowana do studentów II i III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich wszystkich kierunków studiów realizowanych przez Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych.

OGŁOSZENIA:

Kursy dokształcające realizowane w roku akademickim 2021/22

Lp. Kursy Liczba godzin Rok akademicki
1 Praktyczny kurs parazytologii weterynaryjnej 45 2021/22
2 Rośliny lecznicze, dietetyczne, kosmetyczne 20 2021/22
3  Fitochemia roślin leczniczych i trujących 20 2021/22
4 Metody modelowania chorób psychicznych i neurodegeneracyjnych z użyciem modeli zwierzęcych 20 2021/22
5 Wpływ substancji psychoaktywnych i leków na funkcje układu nerwowego badany na modelu karaczana amerykańskiego 20 2021/22
6 Stres abiotyczny i obrazowanie białek fuzyjnych na poziomie komórkowym 20 2021/22
7 Analizy molekularne stosowane w badaniach naukowych i medycynie sportowej 20 2021/22
8 Techniki histochemiczne I immunohistochemiczne w diagnostyce 20 2021/22
9 Chemia ciała i dla ciała – markery diagnostyczne, kosmetyki, żywność 20 2021/22
10 Interakcje pomiędzy mikroorganizmami i roślinami 20 2021/22
11 Alarmony jako marker molekularny oceny jakości materiału siewnego 20 2021/22

Kursy dokształcające realizowane w roku akademickim 2022/23 (13 KB)

Kursy realizowane w latach 2018-2022 (13 KB)

Dokumenty do pobrania