Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

Diagnostyka molekularna

Studiując DIAGNOSTYKĘ MOLEKULARNĄ uzyskasz tytuł zawodowy magistra. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie metod biochemicznych, analitycznych, bioinformatycznych, instrumentalnych i technik biologii molekularnej. Nauczysz się obsługi specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej oraz wykonywania badań, analiz i ekspertyz. [ więcej]

Po zakończeniu studiów będziesz przygotowany do podjęcia pracy w charakterze specjalisty i konsultanta w laboratoriach badawczych, kontrolnych, analitycznych, diagnostycznych, kryminalistycznych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych związanych z obrotem materiałem biologicznym, jak również w branży spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej i biotechnologicznej.

Kierunek Diagnostyka molekularna uzyskał wsparcie UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), którego celem jest stworzenie unikalnych kierunków studiów będących odpowiedzią na potrzeby społeczno-gospodarcze.

 

Działania podnoszące kompetencje w ramach kierunku studiów DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA

 

Lp. Zajęcia semestr Forma zajęć/godziny
1  

Warsztaty specjalistyczne

 

Analiza białek: badania podstawowe, diagnostyczne i cytotoksyczne I Wykłady 5 h

Zajęcia lab. 35 h

Wykorzystanie chromatografii do diagnostyki II Wykłady 5 h

Zajęcia lab. 35 h

Analiza i bioobrazowanie ekspresji genów III Wykłady 5 h

Zajęcia lab. 35 h

Technologia LC/MS/MS w badaniach metabolomicznych IV Wykłady 5 h

Zajęcia lab. 35 h

2 Zespołowe projekty badawcze:

I-IV konsultacje naukowe

5 h/semestr

zajęcia projektowe

20 h/semestr

3 Spotkania z potencjalnymi pracodawcami z kraju i zza granicy I-IV 26 h
4 Metoda naukowa II 15 h

Harmonogram zajęć

OGŁOSZENIE   POWER Partnerstwo moduł 1- warsztaty + wykł. specjalistyczne

ADVERTISEMENT – MOLECULAR DIAGNOSTICS (606 KB)

 

 

galeria zdjęć

Diagnostyka molekularna Diagnostyka molekularna Diagnostyka molekularna Diagnostyka molekularna Diagnostyka molekularna Diagnostyka molekularna Diagnostyka molekularna