Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Biologia

Ulotka (11,55 MB)

Biologia zima 2023 (103 KB)

Pliki z planami zajęć są w formacie Microsoft Office Excel. W każdym pliku są zakładki, w których znajdują się plany dla poszczególnych roczników studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Przy niektórych zajęciach są załączone komentarze z dodatkowymi objaśnieniami dotyczącymi terminów zajęć.

Plany mogą ulec zmianom, dlatego proszę o sprawdzenie planów przed rozpoczęciem rejestracji na zajęcia.

 

Rejestracja 2023/24*

Rejestracja na przedmioty – biologia (s1) – 2023/24

I tura rozpoczęcie 28.09.2023 godz. 08:00 zakończenie 05.10.2023 godz. 08:00.

Rejestracja na przedmioty – biologia (s2) – 2023/24

I tura rozpoczęcie 28.09.2023 godz. 08:30 zakończenie 05.10.2023 godz. 08:30.

Rejestracja na seminaria i tematy prac dyplomowych – WNBiW – 2023/24

II tura rozpoczęcie 28.09.2023 godz. 13:00 zakończenie 12.10.2023 godz. 13:00

Rejestracja na wykłady monograficzne – WNBiW

I tura rozpoczęcie 28.09.2023 godz. 11:30 zakończenie 05.10.2023 godz. 11:30.

Rejestracja na kursy i moduły do wyboru – WNBiW (s1)

I tura rozpoczęcie 28.09.2023 godz. 12:30 zakończenie 05.10.2023 godz. 12:30.

 


Tematy prac dyplomowych:

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na tematy prac magisterskich zaplanowana jest w terminie od 28 września do 12 października 2023 roku.
Studenci, po wybraniu tematu pracy, muszą sami zarejestrować się na pracownie (dyplomowe, magisterskie) w systemie USOS. Wcześniej jednak muszą zgłosić się do potencjalnego promotora pracy magisterskiej i uzyskać zgodę na jej realizację pod jego kierunkiem.

 


Biologia (oferowane specjalności do wyboru: nauczycielska lub ogólna) – program realizowany od roku akademickiego 2023/2024


Efekty uczenia się:

Plany studiów:

Programy studiów:


Biologia – program realizowany od roku akademickiego 2019/2020


Efekty uczenia się:

Plany studiów:

Programy studiów:


Opiekunowie i kontakty do starostów