Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Sport i Wellness

Sport i Wellness ulotka (1,99 MB)

Plany zajęć na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 (70KB)

Pliki z planami zajęć są w formacie Microsoft Office Excel. W każdym pliku są zakładki, w których znajdują się plany dla poszczególnych roczników studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Przy niektórych zajęciach są załączone komentarze z dodatkowymi objaśnieniami dotyczącymi terminów zajęć.

Plany mogą ulec jeszcze drobnym zmianom, dlatego proszę o sprawdzenie planów przed rozpoczęciem rejestracji na zajęcia.

 

Rejestracja na przedmioty – sport i wellness (s1)

II tura rozpoczęcie 25.02.2020 r. godz. 09.30- zakończenie 28.02.2020 godz. 09.30

Rejestracja na kursy i moduły do wyboru – WNBiW (s1) – 2019/20

II tura rozpoczęcie 25.02.2020 r. godz. 10.00- zakończenie 28.02.2020 godz. 10.00

Rejestracja na wykłady monograficzne – WBiOŚ

II tura rozpoczęcie 25.02.2020 r. godz. 10.00- zakończenie 28.02.2020 godz. 10.00


Tematy prac dyplomowych:

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na tematy prac licencjackich zaplanowana jest w terminie od 16 do 26 czerwca 2020 roku. Studenci, po wybraniu tematu pracy, muszą sami zarejestrować się na pracownie (dyplomowe, magisterskie) w systemie USOS. Wcześniej jednak muszą zgłosić się do potencjalnego promotora pracy dyplomowej i uzyskać zgodę na jej realizację pod jego kierunkiem

 


 

Regulamin studiów

 


Sport i wellness – program realizowany od roku akademickiego 2019/2020


Plany studiów:

Efekty uczenia się:

Programy studiów:


Sport i wellness – program realizowany od roku akademickiego 2017/2018


Plany studiów:

Efekty kształcenia:

Szczegółowe programy studiów:

 


Opiekunowie i kontakty do starostów