Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Sport i Wellness

Sport i Wellness ulotka (1,99 MB)

sport-i-wellness-lato-2021 (81 KB)

Pliki z planami zajęć są w formacie Microsoft Office Excel. W każdym pliku są zakładki, w których znajdują się plany dla poszczególnych roczników studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Przy niektórych zajęciach są załączone komentarze z dodatkowymi objaśnieniami dotyczącymi terminów zajęć.

Plany mogą ulec zmianom, dlatego proszę o sprawdzenie planów przed rozpoczęciem rejestracji na zajęcia.

 

Rejestracja 2020/21

Rejestracja na przedmioty – sport i wellness (s1)

II tura rozpoczęcie 17.02.2021 r. godz. 10.30- zakończenie 21.02.2021 godz. 10.30

Rejestracja na kursy i moduły do wyboru – WNBiW (s1)

II tura rozpoczęcie 17.02.2021 r. godz. 12.30- zakończenie 21.02.2021 godz. 12.30

Rejestracja na wykłady monograficzne – WBiOŚ

II tura rozpoczęcie 17.02.2021 r. godz. 12.00- zakończenie 21.02.2021 godz. 12.00


Tematy prac dyplomowych:

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na tematy prac licencjackich zaplanowana jest w terminie od 16 do 26 czerwca 2020 roku. Studenci, po wybraniu tematu pracy, muszą sami zarejestrować się na pracownie (dyplomowe, magisterskie) w systemie USOS. Wcześniej jednak muszą zgłosić się do potencjalnego promotora pracy dyplomowej i uzyskać zgodę na jej realizację pod jego kierunkiem

 


 

Regulamin studiów

 


Sport i wellness – program realizowany od roku akademickiego 2019/2020


Plany studiów:

Efekty uczenia się:

Programy studiów:


Sport i wellness – program realizowany od roku akademickiego 2017/2018


Plany studiów:

Efekty kształcenia:

Szczegółowe programy studiów:

 


Opiekunowie i kontakty do starostów