Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Zespoły ds. ewaluacji jakości działalności naukowej:

I KRYTERIUM – Ocena poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej – (publikacje i patenty) :

dr Edyta Adamska, dr Anna Cichy, dr Monika Skorupa

 

II KRYTERIUM – Ocena efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych :

dr Dariusz Laskowski, dr Magdalena Wypij

 

III KRYTERIUM – Ocena wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki :

dr Magdalena Czarnecka, dr Paulina Glazińska