Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Nauka na wyciagnięcie ręki
Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu kadra naukowo-dydaktyczna realizowała od 1 lutego do 30 czerwca 2017 roku projekt Nauka na wyciagnięcie ręki w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy, który był finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jego celem była popularyzacja nauki z wybranych dziedzin biologii: fizjologii roślin, biologii molekularnej, biotechnologii, biologii komórki, ekologii wśród młodzieży uczęszczającej do gimnazjum w mniejszych miejscowościach woj. kujawsko-pomorskiego. W projekcie uczestniczyło 109 uczniów z czterech współpracujących z Wydziałem BiOŚ szkół (Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego ?Kolegium Kujawskie?, Gimnazjum im. Błogosławionej Juty w Głuchowie, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim, Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku). Uczniowie z każdej szkoły odwiedzili nasz Wydział co najmniej dwa razy i uczestniczyli w 8-miu cyklicznych zajęciach edukacyjnych. Wysłuchali 2 z 6-ciu proponowanych wykładów i uczestniczyli i 6 różnych zajęciach laboratoryjnych. Mieli możliwość prowadzenia obserwacji i wykonania szeregu doświadczeń w laboratoriach Wydziału BiOŚ oraz bezpośredniego kontaktu z naukowcami i uzyskania informacji na temat ich pracy. Zajęcia dla młodzieży prowadzili: dr Katarzyna Niedojadło, dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska prof. UMK, dr hab. Krzysztof Jaworski, dr hab. Agnieszka Piernik, dr hab. Grażyna Dąbrowska, dr hab. Alina Trejgell, dr hab. Justyna Wiśniewska pracownicy z wieloletnim stażem i doświadczeniem naukowo-dydaktycznym, chętnie biorący udział w popularyzacji wiedzy i nauki.

Zarówno młodzież, jak i ich opiekunowie wysoko ocenili zajęcia i już zgłosili chęć udziału w kolejnym takim projekcie.

Koordynator projektu  – dr hab. Justyna Wiśniewska
Asystent koordynatora projektu – dr Marlena Zielińska