Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Biotechnologia

Biotechnologia ulotka (1,69 MB)

Biotechnologia – zima 2021 (68 KB)

Pliki z planami zajęć są w formacie Microsoft Office Excel. W każdym pliku są zakładki, w których znajdują się plany dla poszczególnych roczników studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Przy niektórych zajęciach są załączone komentarze z dodatkowymi objaśnieniami dotyczącymi terminów zajęć.

Plany mogą ulec zmianom, dlatego proszę o sprawdzenie planów przed rozpoczęciem rejestracji na zajęcia.

 

Rejestracja 2021/22

Rejestracja na przedmioty – biotechnologia (s1)
I tura rozpoczęcie 29.09.2021 r. godz. 15:30- zakończenie 07.10.2021 godz. 15:30
Rejestracja na przedmioty – biotechnologia (s2)
I tura rozpoczęcie 29.09.2021 r. godz. 15:45 – zakończenie 14.10.2021 godz. 15:45

Rejestracja na kursy i moduły do wyboru – WNBiW (s1)

I tura rozpoczęcie 29.09.2021 r. godz. 16:45- zakończenie 07.10.2021 godz. 16:45
Rejestracja na wykłady monograficzne – WNBiW
I tura rozpoczęcie 29.09.2021 r. godz. 17:00- zakończenie 07.10.2021 godz. 17:00

 

Wykłady monograficzne 2021/2022 dla kierunku Biotechnologia (16 KB)

(informacja o liczbie wykładów, które należy wybrać w poszczególnych semestrach została zamieszczona w planie studiów)

 


Tematy prac dyplomowych:

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na tematy prac licencjackich zaplanowana jest w terminie od 8 do 22 czerwca 2021 roku. Studenci, po wybraniu tematu pracy, muszą sami zarejestrować się na pracownie (dyplomowe, magisterskie) w systemie USOS. Wcześniej jednak muszą zgłosić się do potencjalnego promotora pracy dyplomowej i uzyskać zgodę na jej realizację pod jego kierunkiem.


 


1. Biotechnologia – program realizowany od roku akademickiego 2019/2020


Plan studiów:

Efekty uczenia się:

Programy studiów:


2. Biotechnologia – program realizowany od roku akademickiego 2016/2017


Plany studiów:

Efekty kształcenia:

Szczegółowe programy studiów:


Opiekunowie i kontakty do starostów