Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Biotechnologia

Biotechnologia – ulotka (6,76 MB)

Biotechnologia – zima 2023 (88 KB)

Pliki z planami zajęć są w formacie Microsoft Office Excel. W każdym pliku są zakładki, w których znajdują się plany dla poszczególnych roczników studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Przy niektórych zajęciach są załączone komentarze z dodatkowymi objaśnieniami dotyczącymi terminów zajęć.

Plany mogą ulec zmianom, dlatego proszę o sprawdzenie planów przed rozpoczęciem rejestracji na zajęcia.

 

Rejestracja 2022/23

Rejestracja na przedmioty – biotechnologia (s1) – 2023/24

I tura rozpoczęcie 28.09.2023 godz. 09:00 zakończenie 05.10.2023 godz. 09:00.

Rejestracja na przedmioty – biotechnologia (s2) – 2023/24

I tura rozpoczęcie 28.09.2023 godz. 09:30 zakończenie 05.10.2023 godz. 09:30.

Rejestracja na seminaria i tematy prac dyplomowych – WNBiW – 2023/24

II tura rozpoczęcie 28.09.2023 godz. 13:00 zakończenie 12.10.2023 godz. 13:00

Rejestracja na wykłady monograficzne – WNBiW – 2023/24

I tura rozpoczęcie 28.09.2023 godz. 11:30 zakończenie 05.10.2023 godz. 11:30.

Rejestracja na kursy i moduły do wyboru – WNBiW (s1) – 2023/24

I tura rozpoczęcie 28.09.2023 godz. 12:30 zakończenie 05.10.2023 godz. 12:30.

Wykłady monograficzne oferowane w roku 23/24 (20 KB)

 

 


Tematy prac dyplomowych:

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na tematy prac magisterskich zaplanowana jest w terminie od 28 września do 12 października 2023 roku.
Studenci, po wybraniu tematu pracy, muszą sami zarejestrować się na pracownie (dyplomowe, magisterskie) w systemie USOS. Wcześniej jednak muszą zgłosić się do potencjalnego promotora pracy magisterskiej i uzyskać zgodę na jej realizację pod jego kierunkiem.


 


Biotechnologia – program realizowany od roku akademickiego 2022/2023


Plan studiów:

Efekty uczenia się:

Programy studiów:


Biotechnologia – program realizowany od roku akademickiego 2019/2020


Plan studiów:

Efekty uczenia się:

Programy studiów:


Opiekunowie i kontakty do starostów