Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Biotechnologia

Biotechnologia ulotka (1,69 MB)

Biotechnologia – plan zajęć zima 2020 

Pliki z planami zajęć są w formacie Microsoft Office Excel. W każdym pliku są zakładki, w których znajdują się plany dla poszczególnych roczników studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Przy niektórych zajęciach są załączone komentarze z dodatkowymi objaśnieniami dotyczącymi terminów zajęć.

Plany mogą ulec jeszcze drobnym zmianom, dlatego proszę o sprawdzenie planów przed rozpoczęciem rejestracji na zajęcia.

 

Rejestracja na przedmioty – biotechnologia (s1)

I tura rozpoczęcie 29.09.2020 r. godz. 09.00- zakończenie 16.10.2020 godz. 09.00

Rejestracja na przedmioty – biotechnologia (s2)

I tura rozpoczęcie 29.09.2020 r. godz. 09.30- zakończenie 16.10.2020 godz. 09.30

Rejestracja na kursy i moduły do wyboru – WNBiW (s1)

I tura rozpoczęcie 29.09.2020 r. godz. 12.30- zakończenie 16.10.2020 godz. 12.30

Rejestracja na wykłady monograficzne – WNBiW

I tura rozpoczęcie 29.09.2020 r. godz. 12.00- zakończenie 16.10.2020 godz. 12.00


Tematy prac dyplomowych:


 


1. Biotechnologia – program realizowany od roku akademickiego 2019/2020


Plan studiów:

Efekty uczenia się:

Programy studiów:


2. Biotechnologia – program realizowany od roku akademickiego 2016/2017


Plany studiów:

Efekty kształcenia:

Szczegółowe programy studiów:


Opiekunowie i kontakty do starostów