Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Biotechnologia

Biotechnologia ulotka (1,69 MB)

Plany zajęć na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 (70KB)

Pliki z planami zajęć są w formacie Microsoft Office Excel. W każdym pliku są zakładki, w których znajdują się plany dla poszczególnych roczników studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Przy niektórych zajęciach są załączone komentarze z dodatkowymi objaśnieniami dotyczącymi terminów zajęć.

Plany mogą ulec jeszcze drobnym zmianom, dlatego proszę o sprawdzenie planów przed rozpoczęciem rejestracji na zajęcia.

 

Rejestracja na przedmioty – biotechnologia (s1 i s2)

II tura rozpoczęcie 25.02.2020 r. godz. 08.30- zakończenie 28.02.2020 godz. 08.30

Rejestracja na kursy i moduły do wyboru – WNBiW (s1) – 2019/20

II tura rozpoczęcie 25.02.2020 r. godz. 10.00- zakończenie 28.02.2020 godz. 10.00

Rejestracja na wykłady monograficzne – WNBiW

II tura rozpoczęcie 25.02.2020 r. godz. 10.00- zakończenie 28.02.2020 godz. 10.00


Tematy prac dyplomowych:

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na tematy prac licencjackich zaplanowana jest w terminie od 16 do 26 czerwca 2020 roku. Studenci, po wybraniu tematu pracy, muszą sami zarejestrować się na pracownie (dyplomowe, magisterskie) w systemie USOS. Wcześniej jednak muszą zgłosić się do potencjalnego promotora pracy dyplomowej i uzyskać zgodę na jej realizację pod jego kierunkiem

 


 


1. Biotechnologia – program realizowany od roku akademickiego 2019/2020


Plan studiów:

Efekty uczenia się:

Programy studiów:


2. Biotechnologia – program realizowany od roku akademickiego 2016/2017


Plany studiów:

Efekty kształcenia:

Szczegółowe programy studiów:


Opiekunowie i kontakty do starostów