Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Opiekunowie i kontakty do starostów

I rok biotechnologii, studia I stopnia

Opiekun: dr Anna Hetmann
Katedra Biochemii
tel. 56 611 26 95
e-mail: ahetmann@umk.pl
Starosta roku: Maciejewski Michał 318519@stud.umk.pl

 

II rok biotechnologii, studia I stopnia

Opiekun: dr Magdalena Nocny
Katedra Genetyki
pok.  C235 (budynek C, II piętro), tel. (56) 611-45-72
e-mail:  nocny@umk.pl
Starosta roku: Maja Bird 320694@stud.umk.pl

 

III rok biotechnologii, studia I stopnia

Opiekun:  dr Anna Ciarkowska
Katedra Biochemii
pok.  206 (budynek C, II piętro), tel. (56) 611-45-20
e-mail:  anciar@umk.pl
Starosta roku: Filip Rejman 312487@stud.umk.pl

 

I rok biotechnologii, studia II stopnia

Opiekun: dr hab. Justyna Wiśniewska, prof. UMK
Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii
e-mail: jwisniew@umk.pl
pok. 51 (budynek A); tel. (56) 611-25-11
Starosta roku: Lewandowska Julita 307359@stud.umk.pl

 

II rok biotechnologii, studia II stopnia

Opiekun: dr Agnieszka Kołowerzo-Lubnau
Katedra Biologii Komórkowej i Molekularnej
pok.  C246 (budynek C, II piętro), tel. (56) 611-44-54
e-mail:  agakol@umk.pl
Starosta roku: Wikarska Agata 302253@stud.umk.pl