Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Opiekunowie i kontakt do starostów

I rok sport i wellness, studia I stopnia

Opiekun: dr Marcin Piwczyński
Katedra Ekologii i Biogeografii
pok.  236 (budynek C, II piętro), tel. (56) 611-44-69
e-mail:  piwczyn@umk.pl

II rok sport i wellness, studia I stopnia

Opiekun: dr inż. Justyna Sobocińska
Katedra Immunologii
pokój C10
tel. (56) 611-25-19,
e-mail: j.sobocinska@umk.pl
Starosta roku: Paulina Wiśniewska 293541@stud.umk.pl

III rok sport i wellness, studia I stopnia

Opiekun: dr Ewa Rogowska
Katedra Biologii Człowieka
pokój B35 tel. (56) 611-31-81,
e-mail: ewarysta@umk.pl
Starosta roku: Maciej Perlak 304058@stud.umk.pl