Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Skład Rady Naukowej w Dyscyplinie Nauki Biologiczne

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego:

Przewodniczący:

dr hab. Dariusz J. Smoliński, prof. UMK

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz
 2. prof. dr hab. Justyna Rogalska
 3. prof. dr hab. Maria Stankiewicz
 4. prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska
 5. prof. dr hab. Krzysztof Szpila
 6. prof. dr hab. Andrzej Tretyn
 7. prof. dr hab. Werner Ulrich
 8. prof. dr hab. Maciej Walczak
 9. prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska
 10. dr hab. Aleksandra Burkowska-But, prof. UMK
 11. dr hab. Anna Brożyna, prof. UMK
 12. dr hab. Grażyna Dąbrowska, prof. UMK
 13. dr hab. Anna Filbrandt-Czaja, prof. UMK
 14. dr hab. Patrycja Golińska, prof. UMK
 15. dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UMK
 16. dr hab. Małgorzata Jefimow, prof. UMK 
 17. dr hab. Anna Jakubowska, prof. UMK
 18. dr hab. Tomasz Kakareko, prof. UMK
 19. dr hab. Jacek Kęsy, prof. UMK
 20. dr hab. Jarosław Kobak, prof. UMK
 21. dr hab. Marcin Koprowski, prof. UMK
 22. dr hab. Łukasz Kuźbicki, prof. UMK
 23. dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK
 24. dr hab. Robert Lenartowski, prof. UMK
 25. dr hab. Teresa Napiórkowska, prof. UMK
 26. dr hab. Janusz Niedojadło, prof. UMK
 27. dr hab. Katarzyna Niedojadło, prof UMK
 28. dr hab. Anna Nowakowska, prof. UMK
 29. dr hab. Maciej Ostrowski, prof. UMK
 30. dr hab. Agnieszka Piernik, prof. UMK
 31. dr hab. Małgorzata Poznańska-Kakareko, prof. UMK
 32. dr hab. Katarzyna Roszek, prof. UMK
 33. dr hab. Maria Swiontek Brzezinska, prof. UMK
 34. dr hab. Jarosław Tyburski, prof. UMK
 35. dr hab. Alina Trejgell, prof. UMK
 36. dr hab. Emilia Wilmowicz, prof. UMK
 37. dr hab. Marcin W. Woch, prof. UMK
 38. dr hab. Michał Wojciechowski, prof. UMK
 39. dr hab. Sylwia Wrotek, prof. UMK
 40. dr hab. Agnieszka Zienkiewicz, prof. UMK
 41. dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK
 42. dr hab. Janusz Żbikowski, prof. UMK

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora i nieposiadający tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

 1. dr Anna Ciarkowska
 2. dr Joanna Czarnecka
 3. dr Magdalena Czarnecka
 4. dr Edyta Deja-Sikora
 5. dr Paulina Glazińska
 6. dr Łukasz Jermacz
 7. dr Tomasz Jędrzejewski
 8. dr Hanna Kletkiewicz
 9. dr Agnieszka Kołowerzo-Lubnau
 10. dr Krzysztof Kowalski
 11. dr Katarzyna Marciniak
 12. dr Anna Suwińska

Przedstawiciele pozostałych nauczyciele akademickich

mgr Milena Jankowska

Przedstawiciel doktorantów

mgr Anna Przybylska- Piech

Z głosem doradczym:

prof. dr hab. Elżbieta Bednarska-Kozakiewicz

prof. dr hab. Jarosław Buszko

dr Joanna Wyszkowska – przedstawiciel Związków Zawodowych ZNP

dr Przemysław Grodzicki – przedstawiciel Związków Zawodowych NSZZ „Solidarność”

Dwóch przedstawicieli Samorządu Studenckiego

Jeden przedstawiciel Samorządu Doktorantów