Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Skład Rady Naukowej w Dyscyplinie Nauki Biologiczne

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego:

 

Przewodniczący:

 1. dr hab. Dariusz J. Smoliński, prof. UMK

  Członkowie:

 1. Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz
 2. Prof. dr hab. Jarosław Kobak
 3. Prof. dr hab. Justyna Rogalska
 4. Prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska
 5. Prof. dr hab. Krzysztof Szpila
 6. Prof. dr hab. Maria Stankiewicz
 7. Prof. dr hab. Andrzej Tretyn
 8. Prof. dr hab. Werner Ulrich
 9. Prof. dr hab. Maciej Walczak
 10. Prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska
 11. Dr hab. Aleksandra Burkowska-But, prof. UMK
 12. Dr hab. Anna Brożyna, prof. UMK
 13. Dr hab. Grażyna Dąbrowska, prof. UMK
 14. Dr hab. Anna Filbrandt-Czaja, prof. UMK
 15. Dr hab. Patrycja Golińska, prof. UMK
 16. Dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. UMK
 17. Dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UMK
 18. Dr hab. Małgorzata Jefimow, prof. UMK
 19. Dr hab. Tomasz Kakareko, prof. UMK
 20. Dr hab. Agnieszka Kalwasińska, prof. UMK
 21. Dr hab. Jacek Kęsy, prof. UMK
 22. Dr hab. Marcin Koprowski, prof. UMK
 23. Dr hab. Łukasz Kuźbicki, prof. UMK
 24. Dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK
 25. Dr hab. Robert Lenartowski, prof. UMK
 26. Dr hab. Teresa Napiórkowska, prof. UMK
 27. Dr hab. Janusz Niedojadło, prof. UMK
 28. Dr hab. Katarzyna Niedojadło, prof. UMK
 29. Dr hab. Anna Nowakowska, prof. UMK
 30. Dr hab. Maciej Ostrowski, prof. UMK
 31. Dr hab. Agnieszka Piernik, prof. UMK
 32. Dr hab. Małgorzata Poznańska-Kakareko, prof. UMK
 33. Dr hab. Katarzyna Roszek, prof. UMK
 34. Dr hab. Maria Swiontek Brzezinska, prof. UMK
 35. Dr hab. Jarosław Tyburski, prof. UMK
 36. Dr hab. Alina Trejgell, prof. UMK
 37. Dr hab. Emilia Wilmowicz, prof. UMK
 38. Dr hab. Michał Wojciechowski, prof. UMK
 39. Dr hab. Marcin Woch, prof. UMK
 40. Dr hab. Sylwia Wrotek, prof. UMK
 41. Dr hab. Agnieszka Zienkiewicz, prof. UMK
 42. Dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK
 43. Dr hab. Janusz Żbikowski, prof. UMK

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora i nieposiadający tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

 1. Dr Joanna Czarnecka
 2. Dr Magdalena Czarnecka
 3. Dr Edyta Deja-Sikora
 4. Dr Paulina Glazińska
 5. Dr Łukasz Jermacz
 6. Dr Tomasz Jędrzejewski
 7. Dr Hanna Kletkiewicz
 8. Dr Agnieszka Kołowerzo-Lubnau
 9. Dr Krzysztof Kowalski
 10. Dr Katarzyna Marciniak
 11. Dr Anna Suwińska

 

      Przedstawiciele pozostałych nauczyciele akademickich

Przedstawiciel doktorantów

 1. Mgr Bartosz Szymczak

 

Z głosem doradczym:

Prof. dr hab. Jarosław Buszko

Dr Joanna Wyszkowska – przedstawiciel ZNP

Dr Przemysław Grodzicki – przedstawiciel „Solidarność”

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego                                   

Milena Podlas

Aleksandra Zgoła

Przedstawiciel Samorządu Doktorantów