Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Dr hab. Katarzyna Roszek, prof. UMK z Katedry Biochemii, współautorem wysokopunktowanych publikacji

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Joanna Czarnecka

W ostatnim czasie ukazały się dwie wysokopunktowane publikacje, których współautorem jest dr hab. Katarzyna Roszek, prof. UMK z Katedry Biochemii.

Praca zatytułowana „The adenosinergic pathway in mesenchymal stem cell fate and functions” opublikowana została w Medicinal Research Reviews (IF = 12,944) i dotyczy roli sygnalizacji purynergicznej w funkcjonowaniu mezenchymalnych komórek macierzystych. Artykuł powstał we współpracy z zespołem prof. Marcii Wink z  Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre w Brazylii.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/med.21796

Publikacja „MOF materials as therapeutic agents, drug carriers, imaging agents and biosensors in cancer biomedicine: Recent advances and perspectives” ukazała się w renomowanym czasopiśmie Progress in Materials Science (IF = 39,580) i stanowi podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na temat zastosowania struktur metaloorganicznych (MOF) jako biomateriałów stosowanych m.in. jako nośniki leków w terapiach przeciwnowotworowych. Wśród autorów pracy są badacze z UMK oraz z Wielkiej Brytanii, Turcji, Australii i Japonii.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0079642520301079?via%3Dihub

pozostałe wiadomości