Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Seminarium pn. „Więcej wiedzy na hektar, mniej chemii na hektar”,

Zdjęcie ilustracyjne

Uprzejmie zapraszamy na seminarium pn. „Więcej wiedzy na hektar, mniej chemii
na hektar”, podczas którego przedstawione będą wyniki wstępnych badań nad biologicznymi
rozwiązaniami dla rolnictwa.

Seminarium, którego program jest poniżej, odbędzie się dnia 19 listopada
2021 r. w Toruniu, na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu przy ul. Lwowskiej 1 w sali nr 173

Program

Zaproszenie

pozostałe wiadomości