Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Specjalny numer Postępów Biochemii pod redakcją Dariusza Smolińskiego.

Zdjęcie ilustracyjne

Na zaproszenie Prezesa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Profesora Andrzeja B. Legockiego i możliwości stworzonej przez Redakcję Postępów Biochemii pod redakcją Dariusza Smolińskiego z naszego Wydziału, powstał specjalny zeszytu Postępów Biochemii poświęcony zagadnieniom związanym z biologią rozwoju roślin. Z uwagi na to, że problematyka rozwoju jest jednym z tych obszarów biologii, który należy do najbardziej dynamicznych, Rada Redakcyjna Postępów Biochemii postanowiła wydać dwa numerów PB w odrębnych zeszytach, poświęconych tematyce zwierzęcej oraz osobno roślinnej. Redaktorem „zeszytu zwierzęcego”, który ukazał się pod koniec 2021 roku był prof. Marek Maleszewski z Uniwersytetu Warszawskiego. W numerze (1) 2022 Postępów Biochemii poświęconym zagadnieniom rozwoju u roślin, ukazały się m.in. dwa artykuły napisane przez pracowników naszego Wydziału i ICNT UMK - członków naszej Rady Dyscypliny.

W artykule „Tu, tam i wszędzie – znaczenie lipidów neutralnych we wzroście i rozwoju roślin” autorstwa Agnieszki Zienkiewicz, Marty Saldat i Krzysztofa Zienkiewicza. Opisano rolę lipidów obojętnych, zmagazynowanych w wyspecjalizowanych organellach komórkowych – kroplach lipidowych, podczas rozwoju roślin, począwszy od kiełkowania nasion, a skończywszy na tworzeniu gamet.

W artykule ”Epigenetyczne mechanizmy generatywnego rozmnażania roślin okrytozalążkowych” Katarzyna Niedojadło i Elżbieta Bednarska-Kozakiewicz opisały mechanizmy epigenetyczne w procesach reprogramowania genomu komórek roślinnych podczas różnicowania komórek sporofitu, rozwoju żeńskiego i męskiego gametofitu, podczas tworzenia się gamet oraz po podwójnym zapłodnieniu podczas rozwoju zarodka i bielma.

pozostałe wiadomości