Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Naukowa młodość z nagrodami PAN

Kolaż zdjęć laureatów: Katarzyna Siudzińska, Anna Stanicka, Marcin Sumowski
Jury doceniło trójkę naukowców z UMK: dr Katarzynę Siudzińską, dr Annę Stanicką i dr. Marcina Sumowskiego fot. fot. Andrzej Romański

Dr Marcin Sumowski, dr Katarzyna Siudzińska oraz dr Anna Stanicka znaleźli się w gronie laureatów VIII edycji Nagrody Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2022 r.

W tegorocznej odsłonie konkursu naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobyli dwie nagrody główne i jedno wyróżnienie.

W zakresie nauk humanistycznych i społecznych nagrodę przyznano dr. Marcinowi Sumowskiemu z Wydziału Nauk Historycznych UMK za pracę "Duchowni i mieszczanie. Kler niższy w społeczeństwie późnośredniowiecznych miast pruskich". Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK.

Dr Katarzyna Siudzińska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK zwyciężyła w kategorii nauk ścisłych i o Ziemi. Nagrodzono jej pracę "All classes of informationally complete symmetric measurements in finite dimensions" opublikowaną w "Physical Review".

W zakresie nauk biologicznych i rolniczych wyróżnienie otrzymała dr Anna Stanicka z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK. Doceniona publikacja "Thinking <<outside the box>>: The effect of nontarget snails in the aquatic community on mollusc-borne diseases" ukazała się na łamach "Science of the Total Environment".

Pełna lista nagrodzonych

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 14 czerwca w Gdańsku.

Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców przyznawana jest od 2016 r. w pięciu kategoriach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk biologicznych i rolniczych, nauk ścisłych i nauk o Ziemi, nauk technicznych oraz nauk medycznych za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody. Do konkursu mogą zgłaszać się młodzi naukowcy – pracownicy lub doktoranci instytucji naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Więcej o nagrodzie

pozostałe wiadomości