Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Sukces Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

Porównanie obrazów z mikroskopu konfokalnego i STED
Sted fot. dr hab. Dariusz Smoliński, prof. UMK

Z przyjemnością informujemy, że wniosek Interdyscyplinarnego Konsorcjum powołanego przez Dariusza J. Smolińskiego, Dyrektora Instytutu Biologii otrzymał dotację na finansowanie z budżetu państwa inwestycji związanej z działalnością naukową. Konsorcjum naukowe stworzyły zespoły naukowe Prof. dr hab. Mariusza Skowrońskiego z Instytutu Weterynarii, dr hab. Agnieszki Zienkiewicz prof. UMK, dr hab. Krzysztofa Zienkiewicza prof. UMK z ICNT oraz dr hab. Dariusza J. Smolińskiego prof. UMK z Instytutu Biologii.

Jest to dotacja celowa udzielona przez Ministra Nauki Uniwersytetowi im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, przeznaczona na finansowanie realizacji inwestycji związanej z działalnością naukową (zakup aparatury naukowo-badawczej) w roku 2024:

Nazwa inwestycji: Ultrarozdzielczy laserowy mikroskop STED

Kierownik: dr hab. Dariusz Jan Smoliński, prof. UMK

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

Kwota finansowania: 2 350 000 zł

Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Dyscyplina nauki, której dotyczy przedmiot finansowania: nauki biologiczne

Udział kosztów planowanych do pokrycia ze środków Ministerstwa w kosztach: 100,00%

Jako inwestycję zaplanowano zakup Ultrarozdzielczego mikroskopu STED.

W skład aparatury wchodzą:

  • Mikroskop konfokalny i STED - Urządzenie stosujące technologię STED (STimulated Emission Depletion) do uzyskiwania ultrarozdzielczych obrazów.
  • Inkubator do badań na żywych komórkach i ma możliwość kontroli wilgotności, stężenia dwutlenku węgla i temperatury.
  • Ława optyczna - Platforma, na której umieszczony jest mikroskop i pozostałe elementy, zapewniająca stabilność i precyzyjne pozycjonowanie.
  • Podstawa antywibracyjna o dużej stabilności, zapobiegająca drganiom, które mogłyby zakłócić precyzyjne obserwacje mikroskopowe.

Opis projektu:

Mikroskopia STED (stimulated emission depletion) to zaawansowana technika mikroskopowa, która umożliwia uzyskanie wysokorozdzielczych obrazów struktur biologicznych i analizy na poziomie nanometrowych detali. Jest to jedna z najnowocześniejszych metod mikroskopowych stosowanych w dziedzinie biologii, fizyki i nauk związanych z nanotechnologią.

Główne zalety mikroskopii STED to:

Wysoka rozdzielczość przestrzenna: umożliwia obserwację struktur o wielkości rzędu kilkunastu nanometrów, co jest szczególnie istotne przy badaniu subkomórkowych struktur i detali organizacji komórkowej. Możliwość badania żywych próbek: mikroskopia STED może być wykorzystywana do analizy żywych organizmów i tkanek, co pozwala na badanie dynamicznych procesów wewnątrzkomórkowych w czasie rzeczywistym. Niskie uszkodzenie próbek: ze względu na stosunkowo niski poziom światła stosowanego w technice STED, próbki są mniej podatne na uszkodzenia wywołane promieniowaniem. Ta zaawansowana technika pozwala nam lepiej zrozumieć struktury i procesy zachodzące na poziomie komórkowym i subkomórkowym, a nawet umożliwia detekcję pojedynczych makromolekuł.

Dzięki zastosowaniu mikroskopii STED naukowcy mogą precyzyjnie analizować detale i złożone interakcje między różnymi komponentami wewnątrz komórek. Obrazowanie o tak wysokiej rozdzielczości umożliwia badanie mikroskopijnych struktur, co jest niezwykle istotne dla naszego zrozumienia biologii i funkcjonowania organizmów.

W neurobiologii mikroskopia STED pozwala na badanie skomplikowanych sieci neuronalnych w mózgu, umożliwiając zrozumienie bardziej precyzyjnych połączeń i interakcji między neuronami.

W immunologii ta technika pozwala na obserwację procesów immunologicznych na poziomie pojedynczych komórek, co może mieć kluczowe znaczenie dla opracowania bardziej zaawansowanych terapii i szczepionek.

W dziedzinie nanotechnologii mikroskopia STED umożliwia analizę i manipulację nanostrukturami oraz detekcję pojedynczych cząsteczek na poziomie rzędu nanometrów. Umożliwia to rozwijanie nowych, zaawansowanych materiałów i technologii, które mają zastosowanie w różnych dziedzinach, od medycyny po elektronikę.

Podsumowując, mikroskopia STED staje się nieocenionym narzędziem w badaniach naukowych, przyczyniając się do odkrywania nowych informacji i poszerzania naszej wiedzy o fundamentalnych procesach zachodzących w organizmach żywych oraz na poziomie nanometrów.

Nowa inwestycja przyniesie korzyści wszystkim zespołom naukowym na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, a także zespołom badawczym ICNT oraz wszystkim zainteresowanym badaczom z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Lokalizacja inwestycji: to Instytut Biologii UMK, Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych.

Serdecznie gratulujemy!

pozostałe wiadomości