Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Stypendium w grancie NCN dla studentki biotechnologii!

Zdjęcie ilustracyjne
NCN OPUS-23 fot. NCN

Pani Marcelina Mikołajczyk, studentka III roku biotechnologii, została stypendystką w grancie NCN OPUS-23 pt. Kompromis w alokacji energii pomiędzy produkcją toksyn a utrzymaniem somatycznym u toksycznych zwierząt (nr grantu 2022/45/B/NZ8/01896), przechodząc wszystkie etapy rekrutacji, w tym rozmowę kwalifikacyjną.

Przez najbliższy rok Pani Marcelina, wraz z innymi pracownikami Katedry Zoologii i Ekologii Kręgowców będzie realizować badania w projekcie, którego kierownikiem jest dr Krzysztof Kowalski.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w badaniach!

pozostałe wiadomości