Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Artykuł w The Plant Cell, którego współautorami są naukowcy z UMK: Dariusz Jan Smoliński z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Tomasz Gulanicz z ICNT.

Okładka Plant Cell.
fot. Nadesłane

W czasopiśmie The Plant Cell (IF 12,085) ukazał się artykuł „Chromatin-associated microprocessor assembly is regulated by PRP40, the U1 snRNP auxiliary protein”. Jego autorami są m. in. prof. UMK Dariusz Jan Smoliński, Dyrektor Instytutu Biologii UMK, oraz nasz były absolwent, dr Tomasz Gulanicz obecnie zatrudniony w grupie badawczej prof. UMK Agnieszki Zienkiewicz z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, członkowie naszej Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych. Wyniki badań powstały poza zespołem z UMK, w zespole Prof. Artura Jarmołowskiego i Prof. Zofii Szweykowskiej-Kulińskiej z UAM w Poznaniu.

W kotranskrypcyjnym dojrzewaniu mikroRNA (miRNA) uczestniczy wielobiałkowy kompleks zwany mikroprocesorem. W tych badaniach wykazano, że pomocnicze białko U1 snRNP, pozytywnie reguluje rekrutację SERRATE (SE), głównego składnika mikroprocesora, do genów miRNA. Badania z użyciem mutantów delecyjnych białek mikroprocesora pokazały, że zaburzonemu składaniu kotranskrypcyjnemu prekursorów miRNA (pre-miRNA) towarzyszyła akumulacja RNA Polimerazy II na genach miRNA i zatrzymywanie zatrzymanie jej w miejscach transkrypcji.

Jest to kolejna praca Zespołu na temat biogenezy miRNA. Kilka miesięcy temu w kwietniowym numerze czasopisma Nature Plants ukazał się artykuł na temat tworzenia się hybryd DNA:RNA (pętle R) między powstającym transkryptem pre-miRNA, a kodującym loci genowym.

https://academic.oup.com/plcell/advance-article/doi/10.1093/plcell/koac278/6695222

https://doi.org/10.1093/plcell/koac278

 

pozostałe wiadomości