Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Dariusz Kamiński zastępcą przewodniczącego Sekcji Geobotaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Zdjęcie ilustracyjne
fot. nadesłane

W dniach 26 czerwca – 3 lipca 2022 w Warszawie odbywa się LIX Zjazd w Stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego

"Amor plantarum nos unit - Łączy nas umiłowanie roślin". W trakcie zebrania sprawozdawczo-wyborczego, 30 czerwca 2022, w wyniku dość burzliwych obrad wyłoniony został zarząd Sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej na kadencję 2022-2025. Przewodniczącym Sekcji wybrany został prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz, UW. Natomiast zastępcą przewodniczącego wybrano dr Dariusza Kamińskiego z KGiPK naszego wydziału. Pozostałe funkcje objęli: dr Anna Rysiak z UMCS w Lublinie - sekretarz, dr hab. Gabriela Woźniak, prof. UŚ oraz dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS - członkowie zarządu. 

pozostałe wiadomości