Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Artykuł w czasopiśmie Chemical Engineering Journal z udziałem pracowników naszego Wydziału.

Abstrakt graficzny artykułu. Kolaż rycin z artykułu i zdjęć autorów
Open Sensu Shaped Graphene Oxide and Modern Carbon Nanomaterials in Translucent Hydrophobic and Omniphobic Surfaces - Insight Into Wetting Mechanisms” fot. dr hab. Dariusz Smoliński, prof. UMK

Badacze z Katedry Biologii Komórkowej i Molekularnej z Instytutu Biologii UMK Michał Świdziński oraz Dariusz Jan Smoliński są współautorami artykułu „Open Sensu Shaped Graphene Oxide and Modern Carbon Nanomaterials in Translucent Hydrophobic and Omniphobic Surfaces - Insight Into Wetting Mechanisms” w prestiżowym czasopiśmie Chemical Engineering Journal. Q1; IF 16.744; MNiSW 200 pkt.

Artykuł powstał we współpracy z grupami badawczymi z Wydziału Chemii UMK, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina, Murdoch University w Australii, Politechniki i Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki w Gliwicach, German Jordanian University w Jordanii i Shinshu Univeristy w Nagano w Japonii.  
Nanomateriały węglowe, są stosowane do wytwarzania nowych trwałych, przezroczystych powierzchni hydrofobowych. Aby zwiększyć ich reaktywność, zostały one przekształcone w tlenek grafenu o specjalnym kształcie, a następnie przez fluorowanie uzyskano nowe właściwości superhydrofobowe. Analiza wykresów Zismana, wykresów napięcia adhezyjnego w funkcji napięcia powierzchniowego, wyników pomiarów CA oraz roll-off i histerezy, wraz z symulacjami dynamiki molekularnej, pozwoliły wyjaśnić powstanie mechanizmu zwilżania w tych nowych nanomateriałach węglowych. Fluorowanie powierzchni, które użyto w tej technologii, dało nowe właściwości tych powłok. Uzyskanie półprzezroczystej powierzchni, pozwoliło na otrzymanie niewidocznej dla owadów latających samoczyszczącej się powłoki. Owady, które są źródłem biologicznego zanieczyszczenia elektroniki emitującej nocą światło na wolnym powietrzu, są dużym problemem dla sprawności i skuteczności funkcjonowania urządzeń elektronicznych działających na otwartej przestrzeni szczególnie w okresie letnim.

pozostałe wiadomości