Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Publikacja naukowców UMK w czasopiśmie THE PLANT CELL

The Plant Cell
The Plant Cell fot. The Plant Cell

Zespół badaczy z Katedry Biologii Komórkowej i Molekularnej z Instytutu Biologii UMK oraz Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK opublikował pracę w prestiżowym czasopiśmie „The Plant Cell”. TPC jest czasopismem amerykańskiego Towarzystwa Biologii Roślin specjalizującym się w publikowaniu oryginalnych badań o dużym znaczeniu z zakresu biologii roślin, biologii molekularnej i biologii komórki, wydawanym przez Oxford University Press.

Badania prowadzone w zespole dr Agnieszki Kołowerzo-Lubnau i Profesora UMK Dariusza Smolińskiego dostarczają nowych informacji na temat mechanizmów regulacyjnych ekspresji genów, które opiera się na retencji pre-mRNA w jądrze.

Regulacja ekspresji genów zapewnia syntezę białek we właściwym czasie. Badania Zespołu nad zjawiskiem jądrowej retencji niedojrzałych mRNA, wykazały, że wywiera ono istotny wpływ na regulacje ekspresji genów poprzez opóźnienie eksportu mRNA do cytoplazmy. Pozwala to na syntezę specyficznych białek w ściśle kontrolowanych punktach czasowych, np. podczas różnicowania komórek generatywnych i ich rozwoju. Kluczową role w tym procesie odgrywają biomolekularne  kondensaty występujące w jądrze komórkowym - ciała Cajala (CB). W CB dochodzi do gromadzenia transkryptów z zachowanymi sekwencjami intronowymi. Warto zauważyć, że zatrzymane introny ulegają wycięciu (splicingowi) w ściśle określonym czasie i tak uwolnione, w pełni dojrzałe mRNA transportowane są do cytoplazmy w celu translacji. Ponieważ procesy te zaobserwowano podczas rozwoju komórek generatywnych zarówno u roślin jak i zwierząt, wyniki te ilustrują ewolucyjnie zachowany mechanizm regulacji ekspresji genów u Eukariota.

Jest to kolejny artykuł Zespołu w tej tematyce. Wcześniejsze wyniki badań ukazały się już w takich czasopismach naukowych jak Chromosoma, Journal Experimental Botany czy The Plant Journal. Badania opublikowane w TPC są finansowane przez Narodowe Centrum Nauki - Granty OPUS i PRELUDIUM oraz z funduszy Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza UMK – konkurs publikacje.

Rudzka M, Wróblewska-Ankiewicz P, Majewska K, Hyjek-Składanowska M, Gołębiewski M, Sikora M,  Smoliński DJ,  Kołowerzo-Lubnau A (2022). Functional nuclear retention of pre-mRNA involving Cajal bodies during meiotic prophase in Larix decidua.  The Plant Cell DOI: 10.1093/plcell/koac091.

 

Publikacja online

pozostałe wiadomości