Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Nagrody za wysoko punktowane publikacje.

Zdjęcie ilustracyjne

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wyróżnił stypendiami naukowców UMK za najwyżej punktowane publikacje. W ostatnich zestawieniach zostało uwzględnionych 79 publikacji z afiliacją z UMK w tym 6 z udziałem pracowników Instytutu Biologii, które uzyskały 140 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych.

dr Tomasz Jędrzejewski, dr Justyna Sobocińska, dr Małgorzata Pawlikowska, dr hab. Sylwia Wrotek, prof. UMK. "Extract from the Coriolus versicolor fungus as an anti-inflammatory agent with cytotoxic properties against endothelial cells and breast cancer cells". International Journal of Molecular Sciences;

Dr hab. Michał S. Wojciechowski, prof. UMK, mgr Anna Kowalczewska, dr hab. Małgorzata Jefimow, prof. UMK. "Phenotypic flexibility in heat production and heat loss in response to thermal and hydric acclimation in the zebra finch, a small arid-zone passerine". Journal of Comparative Physiology. B;

Dr Stefany Cárdenas-Pérez, dr hab. Agnieszka Piernik,prof. UMK, dr Agnieszka Ludwiczak,  prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska. Image and fractal analysis as a tool for evaluating salinity growth response between two Salicornia europaea populations. BMC Plant Biology;

Dr hab. Grażyna Dąbrowska, prof. UMK, prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, dr Agnieszka Richert. Biodegradation of the plastics PLA and PET in cultivated soil with the participation of microorganisms and plants. International Biodeterioration and Biodegradation;

mgr Marta Michalska-Sionkowska. Novel eco-friendly tannic acid-enriched hydrogels- preparation and characterization for biomedical application. Materials (Basel);

Dr hab. Anna A. Brożyna, prof. UMK. Association among vitamin D, retinoic acid-related orphan receptors, and vitamin D hydroxyderivatives in ovarian cancer. Nutrients.

pozostałe wiadomości