Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Trzy projekty z grantami NCN

Grafika z czerwonym napisem na białym tle głoszącym PRELUDIUM BIS 5 i logo NCN
PRELUDIUM BIS 5 fot. Nadesłane

Trzech badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu znalazło się wśród laureatów konkursów PRELUDIUM BIS 5 organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Konkurs PRELUDIUM BIS 5 jest skierowany do jednostek prowadzących szkoły doktorskie. Jego celem jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Konkurs zawiera również komponent promobilnościowy – doktoranci realizujący granty są zobowiązani do odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Kierownikiem projektu PRELUDIUM BIS jest promotor pracy doktorskiej, a doktoranci muszą zostać wybrani w otwartych konkursach. Ważną zmianą w tej edycji konkursu było zniesienie wymogu uzyskania stopnia doktora przez doktoranta realizującego grant jako warunku rozliczenia projektu.

Projekty PRELUDIUM BIS można planować na 36 lub 48 miesięcy. Stypendium dla doktoranta wynosi 5 tys. zł miesięcznie do momentu przeprowadzenia oceny śródokresowej, później wzrasta do wysokości 6 tys. zł miesięcznie. W budżecie projektu można przewidzieć m.in. środki dla kierownika projektu, na odczynniki, materiały i drobny sprzęt, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych.

 

43 projekty o wartości niemal 26 milionów złotych dostały finansowanie w piątej edycji konkursu PRELUDIUM BIS.

W konkursie na listach laureatów znalazło się trzech badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika:

Granty w konkursie PRELUDIUM BIS otrzymali:

Panel NZ

Panel ST

Więcej szczegółów

Lista wszystkich laureatów

pozostałe wiadomości