Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Czasopismo Ecolological Questions pnie się w rankingach

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Nadesłane

W czerwcu tego roku opublikowano najnowsze rankingi czasopism za rok 2021 w Scopus i JCR Web of Science. W rankingu Scopus czasopismo Ecological Questions redagowane na WNBiW awansowało do kategorii Q2 (321/747).

Jest indeksowane w kategoriach: Social Sciences, Agricultural and Biological Science i w dwóch podkategoriach Environmental Science. W tym rankingu wśród czasopism wydawanych przez UMK zajęło drugie miejsce z CiteScore równym 1.9. W rankingu WoS Journal Citation Indicator (JCI) wzrósł z 0.195 do 0.260 (ECOLOGY 157/189 Q4). Jest to drugi rok oceny czasopisma przez WoS, który mamy nadzieję zakończy się nadaniem IF. Czasopismo Ecological Questions jest wydawane 4 razy w roku, redaktorem naczelnym jest dr hab. Agnieszka Piernik, prof. UMK. Sukces czasopisma nie byłby możliwy bez pracy Pana prof. dr hab. Andrzeja Nienartowicza, który był redaktorem naczelnym do 2017 roku, a po przejściu na emeryturę pełni w czasopiśmie funkcję redaktora wykonawczego.

Skład redakcji czasopisma i więcej szczegółów

pozostałe wiadomości